Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thuế đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính, có phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, có xuất hóa đơn riêng thì áp dụng phương pháp tính thuế như thế nào, khai thuế GTGT và thuế TNDN như thế nào

Về phương pháp tính thuế GTGT đối với chi nhánh

Theo điểm b, khoản 4, điều 3, thông tư số 119/2014/TT-BTC quy định về phương pháp tính thuế của chi nhánh như sau:

b, Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế  thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Như vậy: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp tính thuế áp dụng tại công ty mẹ

Về kê khai thuế GTGT đối với chi nhánh

Căn cứ theo điểm c, khoản 1, điều 11, thông tư số 156/2013/TT-BTC:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế

Như vậy: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh sẽ phải kê khai nộp thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Về thuế TNDN đối với chi nhánh

Theo điều 16 thông tư số 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 12, thông tư số 156/2013/TT-BTC:

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Như vậy: Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty mẹ có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại Chi nhánh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165