Liên hệ tư vấn 1900.6165

Thuế GTGT và thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Hoạt động chuyển nhượng vốn là hoạt động mua bán quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân trong một pháp nhân kinh tế, hoạt động chuyển nhượng vốn góp có thể sẽ dẫn đến các khoản lãi hoặc lỗ. Vấn đề đặt ra là khi doanh nghiệp chuyển nhượng vốn thì có phải xuất hóa đơn GTGT hay không, có phải kê khai tính nộp thuế GTGT, thuế TNDN hay không???

Về thuế GTGT và xuất hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn đối với doanh nghiệp

Theo điểm d, khoản 8, điều 4 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về các trường hợp không chịu thuế GTGT, trong đó:

d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

Như vậy: Thu nhập từ hoạt động chuyển  nhượng vốn góp của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Theo điểm 2.1, khoản 2, phụ lục 4 thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định:

2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Như vậy: Khi có hoạt động chuyển nhượng vốn thì doanh nghiệp vẫn phải xuất hóa đơn, nếu là hóa đơn GTGT thì phần thuế suất, tiền thuế doanh nghiệp không ghi mà gạch chéo.

Về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

Theo khoản b, điềm 2, điều 14 thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định về thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp:

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN do vậy, chuyển nhượng vốn vẫn là một trong những hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và vẫn phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như bình thường

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165