Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (09/08/2020)

Thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài

Trong thực tế trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp ở nước ta  thường thuê những chuyên gia hoặc người lao động làm việc ở nước ngoài đến làm việc ở Việt Nam và khi đó các cá nhân này sẽ phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam. Khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công này sẽ phải chịu thuế TNCN. Việc tính thuế thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài sẽ phụ thuộc vào việc cá nhân đó được xác định là cá nhân cư trú hay cá nhân không cư trú. Nếu cá nhân đó được xác định là cá nhân không cư trú tức là thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày hoặc không có chỗ ở thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân đó như thế nào??? Theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Về thu nhập chịu thuế TNCN với người nước ngoài

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú là toàn bộ thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả thu nhập. Các khoản thu nhập chịu thuế đối với cá nhân không cư trú giống với các khoản thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú

Về kỳ tính thuế TNCN với người nước ngoài

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Như vậy: Đối với cá nhân không cư trú sẽ không áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần, mà sẽ áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần với mức thuế suất là 20%

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam  thực hiện theo công thức sau:

a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày làm việc trong năm

Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày có mặt ở Việt Nam

x

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

365 ngày

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nêu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trả hộ cho người lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165