Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (29/11/2020)

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Pháp luật quy định một ngày người lao động làm việc 8 giờ. Tuy nhiên do nhu cầu của người lao động cũng như của người sử dụng lao động phát sinh việc làm thêm giờ hoặc làm việc vào ban đêm. Về mặt pháp lý, nó vi phạm nguyên tắc của luật. Nhưng Nhà nước vẫn chấp nhận, và đưa ra giới hạn quản lí.

Trả lương cho người sử dụng khi làm thêm giờ

Việc làm thêm giờ đòi hỏi lượng hao phí sức lao động lớn hơn và có thể ảnh hưởng tới nhiều mối quan hệ khác của người lao động. Vì thế tiền lương làm thêm giờ cao hơn một cách đáng kể so với tiền lương làm việc trong giờ tiêu chuẩn. Người lao động được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài giờ tiêu chuẩn (đối với hình thức trả lương theo thời gian) hoặc khi làm thêm số lượng sản phẩm, khối lượng công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động ngoài định mức được giao trong giờ làm việc tiêu chuẩn (đối với hình thức trả lương theo sản phẩm hoặc theo lương khoán).

Căn cứ vào khoản 3 Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 quy định mức lương làm thêm giờ tương ứng với những thời gian làm thêm giờ khác nhau. Cụ thể người lao động sẽ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc;

  • Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường thì được hưởng mức lương ít nhất bằng 150%.
  • Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần thì được hưởng mức lương ít nhất bằng 200%.
  • Người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương thì mức lương được hưởng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động có hưởng lương ngày.
  • Người làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương làm thêm giờ như trên, còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc vào ban ngày.

Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, người sử dụng lao động phải thực hiện việc trả lương làm thêm giờ cho người lao động.

Trả lương cho người lao động làm việc vào ban đêm

Xét về lợi ích kinh tế, khi người lao động làm việc vào ban đêm thì năng suất lao động không bằng người lao động làm việc vào ban ngày. Các nhà tâm lý học đều cho rằng con người hầu như bị thay đổi nhịp sinh học khi phải làm việc vào ban đêm, bởi thay đổi thời gian của giấc ngủ bình thường, điều kiện lao động khó thích nghi. Điều này gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Vì vậy, ngoài mức lương trả cho công việc cùng loại được thực hiện vào ban ngày, người sử dụng lao động phải bù đắp thêm một khoản nhất định do sự tăng lên của các yếu tố có hại trong điều kiện lao động, tăng hao phí lao động cần thiết để hoàn thành công việc của người lao động.

Theo khoản 2 Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012, người lao động làm việc vào ban đêm từ 22 giờ 00 ngày hôm trước đến 6 giờ 00 ngày hôm sau thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường. Như vậy, đối với những công việc phải làm vào ban đêm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bù đắp hao phí sức lao động cho người lao động bằng cách trả thêm tiền lương.

Tóm lại, trả lương làm thêm giờ và trả lương cho người lao động làm việc vào ban đêm là những trường hợp trả lương đặc biệt. Người sử dụng lao động trả lương cho người lao động ngoài mức lương của công việc bình thường còn phải thực hiện trả thêm lương theo quy định của pháp luật.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165