Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định

Tài sản cố định gồm hai loại: tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố đinh như thế nào? Được quy định ở đâu? Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc của bạn ngay sau đây: Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý , sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định có hiệu lực từ 10/06/2013

Tiêu chuẩn và nhận biết Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH):

Theo thì tư liệu lao động được coi là TSCĐ khi thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện sau:
– Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
– Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

Lưu ý: Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập..

Tiêu chuẩn và nhận biết TSCĐ vô hình

Mọi khoản Chi phí (CP) thực tế mà DN đã chi ra thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện ( tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH) mà không hình thành TSCĐHH thì được coi là TSCĐVH. Nếu những khoản chi phí không thỏa mãn đồng thời cả ba điều kiện (tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐHH) thì được hạch toán trực tiếp hoặc được phân bổ dần vào Chi phí kinh doanh của DN. CP phát sinh trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là TSCĐVH  tạo ra từ nội bộ DN nếu thỏa mãn đồng thời 7 điều kiện sau:
– Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo cho việc hoàn thành và đưa TSCĐVH vào sử dụng theo dự tính hoặc để bán;
– Doanh nghiệp dự tính hoàn thành TSVH để sử dụng hoặc để bán;
– Doanh nghiệp có khả năng sử dụng hoặc bán TSVH đó;
– TSVH đó phải tạo ra được lợi ích kinh tế trong tương lai;
– Có đầy đủ các nguồn lực về kỹ thuật ,tài chính và các nguồn lực  khác để hoàn tất các giai đoạn triển khai, bán hoặc sử dụng TSVH;
– Ước tính có đủ tiêu chuẩn về thời gian sử dụng và giá trị theo quy định cho TSCĐ VH.

Các Chi phí (CP) khác sẽ xử lý ra sao?

Các CP không phải là TSCĐ vô hình sẽ được phân bổ dần vào chi phí linh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN. Các chi phí đó là:
– Chi phí thành lập doanh nghiệp;
– Chi phí đào tạo nhân viên;
– Chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh  nghiệp
– Chi phí cho giai đoạn nghiên cứu;
– Chi phí chuyển dịch địa điểm;
– Chi phí mua để có thể sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165