Liên hệ tư vấn 1900.6165

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi kết thúc hợp đồng

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng phải thực hiện những trách nhiệm gì? Đây là thắc mắc đặt ra đối với nhiều người lao động, nhằm giúp người lao động có thể hiểu hơn để bảo vệ quyền lợi của mình bài viết này của AZLAW sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Điều 47 của Bộ luật lao động 2012 có quy định:

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.
3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.

Theo đó, khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động doanh nghiệp cần thực hiện:

Thứ nhất, thông báo cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trước ít nhất 15 ngày

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho người lao động về thời điểm chấm dứt. Quy định như vậy giúp cho người lao động biết được ý định của người sử dụng lao động về việc không được ký tiếp hợp đồng lao động khi hợp đồng hết hạn, giúp người lao động chủ động tìm việc mới hoặc có những lựa chọn phù hợp khi chấm dứt quan hệ lao động với người sử dụng lao động. Trường hợp người sử dụng lao động không thông báo bằng văn bản cho người lao động biết trước ít nhất 15 ngày, người sử dụng lao động có thể bị xử phạt về hành vi vi phạm ( phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng).
Lưu ý: Không áp dụng với trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ hai, thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của người lao động

Trong thời hạn 7 ngày làm việc ( tối đa không quá 30 ngày ) kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động phải giải quyết cho người lao động những quyền lợi khi họ nghỉ việc:
– Hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.
Khi người lao động nghỉ việc thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm và thực hiện trả sổ bảo hiểm cho người lao động và những hồ sơ lưu trữ của người lao động tại doanh nghiệp: bằng cấp, giấy khai sinh…
– Chi trả tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết
Trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện trách nhiệm này có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng tới 20.000.000 đồng tùy thuộc vào hành vi vi phạm
Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động sẽ được ưu tiên thanh toán.

Việc quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động có ý nghĩa rất lớn đối với quan hệ lao động và người lao động. Trước hết đối với người sử dụng lao động, việc quy định rõ ràng trách nhiệm như trên sẽ là chế định buộc người sử dụng lao động phải tuân thủ, không được vi phạm bởi sẽ có những chế tài áp dụng nếu họ làm trái. Mặt khác đối với người lao động, đó cũng là cơ sở để người lao động có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165