Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (05/07/2020)

Trách nhiệm trả lương nhân viên công ty

Ngày 4/4/2015 tôi và 1 số người khác có làm việc tại quán cafe, do anh A đứng tên giấp phép kinh doanh, anh B là cổ đông, giá trị tài sản là 500tr ( mỗi người 50% ), sau đó có các anh C và D tiếp tục góp vốn (70tr/người), có ký hợp đồng lao động thời vụ 3 tháng với anh A. Tiền bán hàng hằng ngày anh C đều qua ký nhận và thu về. Đến đầu tháng 6 do anh A nợ tiền người khác nên bỏ trốn đi nơi khác, thấy thế anh B, C, D liền gom hết đồ đạc ở quán về nhà anh C cất giữ. Hiện tại thì bên C đã thanh lý hết đồ của quán, khi hỏi lương thì bên C ko chịu chi trả, nói ai ký hợp đồng thì kiếm người đó đòi tiền Vậy xin hỏi tiền lương nhân viên thì ai phải chịu trách nhiệm chi trả? Và tôi phải làm như thế nào để có thể lấy được tiền lương? (Lương 2 tháng của nhân viên khoảng 30 triệu đồng)

Trả lời

Đầu tiên, Khi bạn làm việc tại quán cafe, vậy bạn và công ty đã hình thành một quan hệ lao động trong đó người lao động có trách nhiệm trả lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng. Quy về nghĩa vụ của người sử dụng lao động phải thực hiện hợp đồng lao động, trong đó có trách nhiệm trả lương quy định tại Luật lao động 2012.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

2. Người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và thoả thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người lao động;

Như vậy có thể xác định công ty do A đứng tên B là cổ đông là chủ sử dụng lao động và có trách nhiệm trả lương cho bạn.

Do bạn dùng khái niệm “cổ đông” nên luật sư sẽ hiểu rằng loại hình đăng ký kinh doanh quán cafe là công ty cổ phần. Vì vậy, trách nhiệm của các cổ đông được quy định tại điều 110 Luật doanh nghiệp 2015 như sau:

Điều 110. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.

2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Như vậy đối với trường hợp của bạn công ty là đơn vị có tư cách pháp nhân sẽ phải có trách nhiệm chi trả lương cho nhân viên. Về các cổ đông góp vốn vào công ty nếu đã góp vốn theo cam kết thì sẽ không phải chịu trách nhiệm cá nhân. Nếu chưa góp vốn thì trách nhiệm liên đới theo số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Như vậy, bạn có thể khởi kiện công ty nơi bạn làm việc để tòa án tiến hành xem xét và yêu cầu trách nhiệm liên đới giữa các cá nhân (nếu có)

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165