Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tư vấn chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp

Công ty tôi hiện đang có tổ bảo vệ với số lượng là 7 thành viên. Vì lý do điều kiện của công ty không cho phép, số lượng công việc ít mà nhân viên nhiều như vậy tôi đang có ý định cho nghỉ số bảo vệ đó có cách nào cho nghỉ mà không trái pháp luật không ạ?

Trả lời

Hiện nay theo luật quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp đối với người sử dụng lao động như sau:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.
2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.
5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.
9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.
10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Trước hết, trong trường hợp này công ty anh có thể chọn các phương pháp: Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế.

Theo phương pháp thứ 1 là hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Phương pháp này là phương pháp ưu tiên hàng đầu của người sử dụng lao động đối với người lao động nhằm giảm bớt thời gian. Người sử dụng lao động sẽ đưa ra các lợi ích khi người lao động nghỉ việc có thể là lợi ích về tiền, nếu như 2 bên đều thỏa thuận thành công và đồng ý với quyết định chấm dứt hợp đồng thì công ty Anh cho số lượng bảo vệ đó chấm dứt. Biện pháp này có ưu điểm là thời gian không kéo dài, không có tranh chấp xảy ra vì cả hai bên đều tự nguyện. Nhược điểm, sau khi thỏa thuận xong, người lao động có thể đổi ý, vì không có biện pháp bảo đảm.

Khoản trợ cấp người lao động trong trường hợp thỏa thuận này được nhận là được trợ cấp thôi việc và lợi ích của người lao động được nhận khi 2 bên thỏa thuận, trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn điều kiện.

Điều 48. Trợ cấp thôi việc
1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

  • Nếu người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian lao động tại công ty sẽ được tính hưởng trợ cấp thôi việc.
  • Nếu người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc thì sẽ không được chi trả  trợ cấp thôi việc, thời gian này được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nếu người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc tại công ty thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
  • Mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương

Việc chi trả trợ cấp thôi việc (nếu có) sẽ do công ty chi trả 1 lần khi giải quyết việc chấm dứt HĐLĐ với người lao động. Được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thỏa mãn điều kiện tại điều 49 luật việc làm 2013.

Phương pháp 2: Người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế. Phương pháp này phải nhận định rõ do thay đổi cơ cấu công nghệ hay vì lý do kinh tế. Trong trường hợp trên anh đưa ra thì đó sẽ là nghỉ do thay đổi cơ cấu công nghệ.

Theo khoản 2 điều 13 nghị định 05/2015/NĐ-CP có quy định về các trường hợp cho thôi việc vì lý do kinh tế là :
– Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;
Thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế. Trong trường hợp này không thuộc các trường hợp theo nghị định quy định.

Theo trường hợp của anh không thể phù hợp với lý do cho thôi việc vì lý lo kinh tế. Còn đối với trường hợp thay đổi cơ cấu công nghệ thì có các trường hợp: Theo khoản 1 điều 13 nghị định 05/2015/NĐ-CP:
– Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
Thay đổi sản phẩm, cơ cấu sản phẩm;
Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động

Trong trường hợp công ty anh thì có thể lựa chọn cho người lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động. Ưu điểm có thể giải quyết được quyền lợi của người lao động và cả người sử dụng lao động, mà người lao động không thể không thôi việc được. Nhược điểm thời gian để tổ chức lại doanh nghiệp sẽ lâu hơn và Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh biết trước khi tiến hành cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.( Theo  khoản 1 điều 7 thông tư số 47/2015/TT-BLDTBXH). Khoản trợ cấp mà người lao động được nhận khi công ty tổ chức lại lao động là khoản trợ cấp mất việc.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm
1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.
2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.
3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

  • Nếu người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian lao động tại công ty sẽ được tính hưởng trợ cấp thôi việc.
  • Nếu người lao động đã tham gia bảo hiểm thât nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc thì sẽ không được chi trả  trợ cấp thôi việc, thời gian này được tính để hưởng trợ cấp thất nghiệp.
  • Nếu người lao động không tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong toàn bộ thời gian làm việc tại công ty thì bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc dựa trên thời gian bạn làm việc tại công ty trừ đi thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
  • Mỗi năm làm việc được trợ cấp một tháng tiền lương. Tối thiểu là 2 tháng

Có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thỏa mãn điều kiện tại điều 49 luật việc làm và thời gian mức hưởng quy định tại điều 50 luật việc làm 2013. Trên đây là 2 phương pháp có thể lựa chọn, nhưng nếu thỏa thuận được với người lao động thì nên áp dụng phương pháp chấm dứt do thỏa thuận thì tốt hơn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165