Liên hệ tư vấn 1900.6165

Phân chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân

Để tạo điều kiện cho vợ chồng có thể hoạt động kinh doanh riêng cũng như sử dụng tài sản của mình vào mục đích cá nhân, Luật hôn nhân gia đình cho phép vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Vậy những trường hợp nào vợ chồng được quyền lập thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân? Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng có phải thực hiện công chứng hay không? Khi vợ chồng không thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?

Phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân là gì?

Phân chia tài sản chung trong thời lỳ hôn nhân là việc vợ chồng lập văn bản trong đó ghi nhận việc phân chia tài sản chung giữa hai vợ chồng. Kể từ thời điểm lập văn bản phân chia này vợ, chồng có toàn quyền sử dụng, định đoạt tài sản mà mình được chia. Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân chỉ xác định rõ tài sản thuộc quyền sử dụng của vợ chồng mà không làm chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Những trường hợp không được chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Căn cứ điều 42 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, vợ chồng có quyền thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân, nhưng không được thỏa thuận phân chia nếu:

– Việc phân chia gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

– Vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;                 

đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

Vợ chồng vẫn cố ý lập văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn trong những trường hợp được nêu ở trên thì văn bản thỏa thuận đó bị vô hiệu.

Hình thức của văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong ty trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản. Theo yêu cầu của vợ chồng văn bản này có thể được công chứng.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165