Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Chín 15

Dân sự

Quy định của luật về chấm dứt quyền cầm giữ tài sản

Quy định của luật về chấm dứt quyền cầm giữ tài sản

Dân sự
Cầm giữ tài sản là việc bên có quyền (sau đây gọi là bên cầm giữ) đang nắm giữ hợp pháp tài sản là đối tượng của hợp đồng song vụ được chiếm giữ tài sản trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản phát sinh từ thời điểm đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Cầm giữ tài sản chấm dứt trong trường hợp sau đây -  Bên cầm giữ không còn chiếm giữ tài sản trên thực tế.-  Các bên thỏa thuận sử dụng biện pháp bảo đảm khác để thay thế cho cầm giữ.-  Nghĩa vụ đã được thực hiện xong.-  Tài sản cầm giữ không còn.-  Theo thỏa thuận của các bên. Tài sản cầm giữ được xử lí như thế nào? Theo quy định của luật dân sự 2015, bên cầm giữ có quyền- Yêu cầu bên có nghĩa vụ
Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì?

Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì?

Dân sự
Hiệu lực đối kháng với người thứ ba là một khái niệm mới được quy định tại Bộ luật dân sự 2015, vậy hiệu lực đối kháng với người thứ ba là gì? AZLAW sẽ phân tích các quy định và giải thích cụ thể về khái niệm "hiệu lực đối kháng với người thứ 3" trong bài viết sau đây: Khái niệm hiệu lực đối kháng với người thứ ba Điều 297. Hiệu lực đối kháng với người thứ ba1. Biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba từ khi đăng ký biện pháp bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm nắm giữ hoặc chiếm giữ tài sản bảo đảm.2. Khi biện pháp bảo đảm phát sinh hiệu lực đối kháng với người thứ ba thì bên nhận bảo đảm được quyền truy đòi tài sản bảo đảm và được quyền thanh toán theo quy định tại Điều 308 của Bộ luật này và luật khác có liên quan. Hiểu đơn giản hiệu lực đối kháng với người t
Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Dân sự
Bảo lưu quyền sở hữu là một trong các biện pháp bảo đảm mới của luật dân sự 2015 mà trước đây luật dân sự 2005 chưa có. Để hiểu rõ hơn về nội dung của bảo lưu quyền sở hữu, AZLAW sẽ phân tích các khía cạnh cụ thể của bảo lưu quyền sở hữu theo quy định pháp luật Khái niệm bảo lưu quyền sở hữu Bảo lưu quyền sở hữu được quy định tại khoản 1 điều 331 Bộ luật dân sự 2015 1. Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Ở đây có thể hiểu là việc chuyển quyền sở hữu sẽ chỉ thực sự diễn ra cho đến khi bên mua thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ trong giao dịch giữa bên mua và bên bán.Bảo lưu quyền sở hữu được nhắc đến như là một trường hợp đặc biệt của hợp đồng mua trả chậm trả dần: Các bên có thể thỏa thuận về vi
Đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh khi cha mẹ chưa nhập chung hộ khẩu

Đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh khi cha mẹ chưa nhập chung hộ khẩu

Dân sự
Việc đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh là thủ tục đơn giản. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà khi đi đăng ký thường trú người tiến hành đăng ký vẫn bị làm khó. Sau đây AZLAW sẽ hướng dẫn về thủ tục đăng ký thường trú cho trẻ sơ sinh. Theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 6 thông tư 35/2014/TT-BCA: Trẻ em đăng ký thường trú theo quy định tại Điều 13 Luật Cư trú, khi đăng ký thường trú phải có giấy khai sinh; Theo quy định tại điều 13 Luật cư trú 2006 và được sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau: Điều 13. Nơi cư trú của người chưa thành niên1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha, mẹ; nếu cha, mẹ có nơi cư trú khác nhau thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống.2. Người chưa thành niên có th
Thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND xã

Thủ tục đăng ký khai sinh cho con tại UBND xã

Dân sự
Hướng dẫn thủ tục đăng ký khai sinh cho con? Thủ tục đăng ký khai sinh cho con như thế nào? Thẩm quyền đăng ký khai sinh cho con tại đâu? Sau đây AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.Về thẩm quyền đăng ký khai sinh: Theo quy định tại điều 13 Luật hộ tịch 2014 thẩm quyền đăng ký khai sinh "Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh." Hồ sơ đăng ký khai sinhTờ khai đăng ký khai sinh. Giấy chứng sinh. (Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp