Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy, Tháng Một 18

Hóa đơn

Tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo hóa đơn

Tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo hóa đơn

Hóa đơn
AZLAW nhân được câu hỏi của CÔNG TY HOÀNG TÍN PHÁT về căn cứ pháp lý khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với lý do doanh nghiệp này ĐÃ BỊ PHẠT về hành vi không báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh chúng tôi xin trả lời như sau: Về mặt quy định yêu cầu nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được quy định tại điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC. Tại đây không có quy định rằng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơnHàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong
Hướng dẫn cách ghi một số tiêu thức trên hóa đơn

Hướng dẫn cách ghi một số tiêu thức trên hóa đơn

Hóa đơn
Hóa đơn là chứng từ kế toán do người bán lập để ghi nhận thông tin bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Đây là một loại chứng từ gốc đặc biệt quan trọng cả trên phương diện quản lý tài chính doanh nghiệp và trên phương diện quản lý thuế của cơ quan nhà nước. Do đó việc ghi những thông tin trên đó phải chính xác và tuân theo những quy định của pháp luật. Vậy cách ghi thông tin trên hóa đơn ra sao? Căn cứ pháp lý:- Thông tư 39/2014/TT-BTC- Thông tư 119/2014/TT-BTC- Thông tư 26/2015/TT-BTC Thứ nhất, tiêu thức "Ngày tháng năm" - Đối với hàng hóa, ngày lập hóa đơn là là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.- Đối với dịch vụ, ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không
Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho công ty mới

Hướng dẫn thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu cho công ty mới

Hóa đơn
Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Để được đặt in hóa đơn và sử dụng hóa đơn, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục đặt in hóa đơn với cơ quan thuế. Vậy thủ tục như thế nào? Bài viết dưới đây, AZLAW sẽ hướng dẫn sơ bộ về thủ tục đặt in hóa đơn đối với doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh. Căn cứ pháp lý về đặt in hóa đơn lần đầu - Luật Quản lý thuế- Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế- Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Căn cứ điều 8 của thông tư 39/2014/TT-BTC, quy định: Điều 8. Tạo hóa đơn đặt in1. Đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:a) Tổ chức kinh doanh mới thành lập thuộc đối tượng được tự in hóa đơn theo hướng dẫn tạ
Chuyển đổi hoá đơn điện tử thành hoá đơn giấy

Chuyển đổi hoá đơn điện tử thành hoá đơn giấy

Hóa đơn
Việc chuyển đổi hoá đơn điện tử thành hoá đơn giấy được pháp luật quy định như thế nào? Tại sao phải chuyển đổi hoá đơn điện tử thành hoá đơn giấy? Trả lời: Theo quy định tại điều 12 thông tư 32/2011/TT-BTC quy định về việc chuyển đổi hoá đơn điện tử thành hoá đơn giấy như sau: Điều 12. Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy1. Nguyên tắc chuyển đổiNgười bán hàng hóa được chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần. Hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều này và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người bán, dấu của người bán.Người mua, người bán được chu
Xử lý đối với hoá đơn điện tử viết sai

Xử lý đối với hoá đơn điện tử viết sai

Hóa đơn
Hoá đơn điện tử cũng như hoá đơn giấy, trong một số trường hợp vẫn có thể bị viết sai như các hoá đơn giấy. Tuy nhiên cách thức xử lý đối với hoá đơn điện tử đã lập bị viết sai là tương đối khác nhau so với hoá đơn giấy. Theo quy định tại điều 24 nghị định 119/2018/NĐ-CP việc xử lý hoá đơn điện tử không có mã đã lập như sau: Điều 24. Xử lý đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện
Cách xử lý hoá đơn viết sai năm

Cách xử lý hoá đơn viết sai năm

Hóa đơn
Hoá đơn của đơn vị tôi xuất cho khách hàng vào tháng 03/2019 tuy nhiên do sơ suất trong quá trình viết hoá đơn tôi viết nhầm năm trên hoá đơn là 2018. Hiện tại là tháng 04/2019 tôi phát hiện ra thì phải làm thủ tục gì để sửa đổi hoặc điều chỉnh hoá đơn này. Trả lời Việc viết sai và sửa đổi hoá đơn được quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể tại điều 20 quy định về xử lý đối với các hoá đơn đã lập gồm một số trường hợp như sau: - Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng - Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, s
Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Hóa đơn
Trong một số trường hợp khi địa giới hành chính của địa bàn có sự thay đổi doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính. Trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ được cấp đăng ký kinh doanh mới, vậy đối với hoá đơn của doanh nghiệp thay đổi địa giới hành chính có ghi địa chỉ phải xử lý như thế nào? Trường hợp 1: Doanh nghiệp dùng tiếp hoá đơn đã phát hànhTại quy định của khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc thay đổi địa chỉ trên hoá đơn như sau: "Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hànhnhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên,địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên,địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã
Kê khai hóa đơn bỏ sót

Kê khai hóa đơn bỏ sót

Hóa đơn
Trong doanh nghiệp, hàng ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số lượng hóa đơn chứng từ phát sinh rất nhiều, dẫn đến tình trạng kế toán doanh nghiệp có thể kê khai bỏ sót hóa đơn đầu ra đầu vào. Vậy kế toán doanh nghiệp sẽ phải xử lý như thế nào??? Hóa đơn đã bỏ sót từ lâu? Thời hạn kê khai với hóa đơn như thế nào? Bài viết sau xin được chia sẻ cách xử lý đối với trường hợp hóa đơn bị kê khai bỏ sót: Căn cứ  điểm a, khoản 3, công văn 4943/TCT-KK ngày 23 tháng 11 năm 2015: 3. Kê khai hóa đơn trên hồ sơ khai thuếa) Kê khai hóa đơn bỏ sót- Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định “đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh
Thủ tục hủy hóa đơn

Thủ tục hủy hóa đơn

Hóa đơn
Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số thay đổi mà công ty không có nhu cầu sử dụng những hóa đơn giá trị gi tăng in trước đó nữa vậy những hóa đơn này sẽ được xử lý ra sao? Bài viết này của AZLAW sẽ hưỡng dẫn thủ tục hủy hóa đơn cho quý công ty. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau: 2. Các trường hợp hủy hóa đơna) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức
Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Hóa đơn
Hiện nay, hoá đơn điện tử là một trong những cải cách đáng lưu ý trong lĩnh vực hoá đơn, chứng từ kế toán. Tuy nhiên, khi vận chuyển hàng hoá đi đường một số trường hợp khi bị công an kinh tế, quản lý thị trường yêu cầu chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá thì phải làm như thế nào? Hiện tại không có quy định cụ thể đối với hàng hoá nói chung lưu thông trên thị trường cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ như thế nào? Tuy nhiên khi lưu thông hàng hoá sẽ cần một số chứng từ sau:- Hoá đơn mua bán hàng hoá (hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng)- Phiếu xuất kho kiêm điều chuyển nội bộ- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý- Lệnh điều động nội bộ Riêng với hàng hoá sử dụng hoá đơn điện tử khi lưu thông trên đường nếu bị kiểm tra sẽ áp dụng theo điều 10 và điều 29 của thông tư 119/2018/NĐ-CP: Điều 1
HOTLINE: 19006165