Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hóa đơn


Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Hiện nay, hoá đơn điện tử là một trong những cải cách đáng lưu ý trong lĩnh vực hoá đơn, chứng từ kế toán. Tuy nhiên, khi vận chuyển hàng hoá đi đường một số trường hợp khi bị công an kinh tế, quản lý thị trường yêu cầu chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá thì phải làm như thế nào?


HOTLINE: 19006165