Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật, Tháng Mười Hai 16

Hóa đơn

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Hóa đơn
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử làm một trong những quy định mới được quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử sẽ có một số khác biệt cơ bản so với hóa đơn giấy thông thường. Hóa đơn điện tử được nhập trên máy tính vì vậy có thể sửa được và hạn chế sai sót so với hóa đơn giấy cũ. Tuy nhiên, sai sót thì lúc nào cũng có thể xảy ra và việc xử lý sai sót như thế nào cho đúng đối với hóa đơn điện tử? Đối với HĐĐT có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế - Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người muaBước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót.Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.- Trường hợp đã gửi hóa đơn
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp từ 01/11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp từ 01/11/2018

Hóa đơn
Ngày 12/09/2018 nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất 01/11/2020. Cụ thể tại khoản 2 điều 36 nghị định này quy định như sau: 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn
Hiện nay có nhiều thông tin về hóa đơn điện tử, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên có rất nhiều cá nhân, đơn vị thắc mắc về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi xin giải thích về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng được biết. Các văn bản pháp lý về hóa đơn điện tử được quy định tại: Thông tư 32/2011/TT-BTC; thông tư 39/2014/TT-BTC; thông tư 37/2017/TT-BTC Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn dùng cho doanh nghiệp, có giá trị pháp lý tương tự hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn song hành cùng hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in Các bước phát hành hóa đơn điện tử Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 1 phụ lục thông tư 32/2011/TT-BTC)Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa
Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo sử dụng?

Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo sử dụng?

Hóa đơn
Công ty mới thành lập chưa tiến hành đặt in và phát hành hóa đơn có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26-AC hay không?Trả lờiTheo điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng h
Xử lý mất hóa đơn và xử phạt hành chính

Xử lý mất hóa đơn và xử phạt hành chính

Hóa đơn
Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng đối với một doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. Vì vậy mà việc lưu giữ, chứng từ, hóa đơn cần sự cẩn thận trong quá trình cất giữ. Tuy nhiên một số trường hợp hóa đơn vẫn bị mất thì phải xử lý như thến nào. Trong bài này sẽ đề cập tới điều đó. Căn cứ xử lý khi làm mất hóa đơnThông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2014/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nghị định 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơnXử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập Tại Khoản 1 Điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về cách xử lý cụ thể nh
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Hóa đơn
Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy sử dụng cho hủy hóa đơn do công ty luật cung cấpCÔNG TY TNHH ABC ----------------- Số: …/20../KKHĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN (Tại ngày … tháng … năm 2014)  Loại hóa đơn chưa sử dụng hết cần huỷ STT Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Từ quyển ......Đến quyển....... Từ số ...........Đến số..........01 Giá trị gia tăng 01GTKT3/001 AA/11P 1-5 000091 - 0000250  Cộng     1 160 NGƯỜI LẬPHỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN        
Tư vấn thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT

Tư vấn thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT

Hóa đơn
Đối với một doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã hoạt động rồi thì việc lựa chọn phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khá quan trọng, đôi khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của chính doanh nghiệp. Do vậy, trong bài viết dưới đây AZLAW xin đưa ra tư vấn về thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT để quý khách hàng có thể tham khảo thêm.Để được in và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải được áp dụng tính thuế giá trị gia đăng theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện có hợp đồng thuê nhà hoặc có hóa đơn mua tài sản cố định từ 30 triệu đồng trở lên. Các bước cần thực hiện khi tiến hành thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT như s
Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế

Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế

Hóa đơn
Về chế độ hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện nay có 3 loại hóa đơn được sử dụng đó là hóa đơn đặt in (doanh nghiệp khởi tạo mẫu và in thành từng quyển để sử dụng), hóa đơn tự in (hóa đơn được in từ phần mềm của doanh nghiệp mỗi khi bán hàng), hóa đơn mua của cơ quan thuế (hóa đơn do cục thuế đặt in và bán cho doanh nghiệp để doanh nghiệp sử dụng).Doanh nghiệp nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế sẽ được đặt in hoặc tự in hóa đơn để sử dụng, như vậy doanh nghiệp sẽ chủ động hơn trong việc sử dung hóa đơn.Tuy nhiên có một số doanh nghiệp  như doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế (chậm nộp tờ khai thuế, chậm nộp tiền thuế nhiều lần, không hoạt động tại trụ sở,...), doanh nghiệp có hành vi mua bán hóa đơn phi pháp, sử dụng hóa đơn
Các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn

Các tiêu thức bắt buộc trên hóa đơn

Hóa đơn
Hóa đơn có giá trị kê khai thuế và tính vào chi phí hợp lý là hóa đơn đảm bảo ba tiêu chí hợp pháp,hợp lý, hợp lệ , trên hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ các tiêu thức, thể hiện rõ thông tin người mua, thông tin người bán, hình thức thanh toán, nghiệp vụ kinh tế, giá trị của hàng hóa, dịch vụ,....Hóa đơn nếu thiếu một trong những tiêu thức bắt buộc theo quy định của Bộ Tài Chính thì sẽ không được coi là hóa đơn hợp lệ. Vây những tiêu thức bắt buộc trên một hóa đơn bao gồm những tiêu thức nào???Theo khoản 1, điều 4, thông tư số 39/2014/TT-BTC về các nội dung bắt buộc trên hóa đơn bao gồm:1. Tên loại hóa đơn thể hiện trên mỗi tờ hóa đơn: HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HÓA ĐƠN BÁN HÀNG…Trường hợp hóa đơn còn dùng như một chứng từ cụ thể cho công tác hạch toán kế toán hoặc bán hàng thì có th
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn khi có sai sót

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn khi có sai sót

Hóa đơn
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn được sử dụng trong trường hợp hóa đơn đã viết, đã xé khỏi cuống, đã giao cho người mua, nhưng người mua và người bán chưa kê khai thuế và phát hiện ra sai sót thì sẽ tiến hành thu hồi hóa đơn cũ về và xuất hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị sai sót. Vậy mẫu biên bản thu hồi hóa đơn như thế nào??? AZLAW sẽ đến gửi các bạn mẫu biên bản thu hồi hóa đơn. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN THU HỒI HÓA ĐƠN Số:..../20.../BBTH-.... Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CO ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Hôm nay, ngày....tháng....năm...., tại công ty..........