Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 19

Hóa đơn

Cách xử lý hoá đơn viết sai năm

Cách xử lý hoá đơn viết sai năm

Hóa đơn
Hoá đơn của đơn vị tôi xuất cho khách hàng vào tháng 03/2019 tuy nhiên do sơ suất trong quá trình viết hoá đơn tôi viết nhầm năm trên hoá đơn là 2018. Hiện tại là tháng 04/2019 tôi phát hiện ra thì phải làm thủ tục gì để sửa đổi hoặc điều chỉnh hoá đơn này.Trả lờiViệc viết sai và sửa đổi hoá đơn được quy định tại thông tư 39/2014/TT-BTC. Cụ thể tại điều 20 quy định về xử lý đối với các hoá đơn đã lập gồm một số trường hợp như sau:- Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.- Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng - Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, s
Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Hóa đơn
Trong một số trường hợp khi địa giới hành chính của địa bàn có sự thay đổi doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục cập nhật thông tin doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính. Trong trường hợp này doanh nghiệp sẽ được cấp đăng ký kinh doanh mới, vậy đối với hoá đơn của doanh nghiệp thay đổi địa giới hành chính có ghi địa chỉ phải xử lý như thế nào?Trường hợp 1: Doanh nghiệp dùng tiếp hoá đơn đã phát hànhTại quy định của khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc thay đổi địa chỉ trên hoá đơn như sau: "Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hànhnhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên,địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên,địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã
Kê khai hóa đơn bỏ sót

Kê khai hóa đơn bỏ sót

Hóa đơn
Trong doanh nghiệp, hàng ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, số lượng hóa đơn chứng từ phát sinh rất nhiều, dẫn đến tình trạng kế toán doanh nghiệp có thể kê khai bỏ sót hóa đơn đầu ra đầu vào. Vậy kế toán doanh nghiệp sẽ phải xử lý như thế nào??? Hóa đơn đã bỏ sót từ lâu? Thời hạn kê khai với hóa đơn như thế nào? Bài viết sau xin được chia sẻ cách xử lý đối với trường hợp hóa đơn bị kê khai bỏ sót: Căn cứ  điểm a, khoản 3, công văn 4943/TCT-KK ngày 23 tháng 11 năm 2015:3. Kê khai hóa đơn trên hồ sơ khai thuếa) Kê khai hóa đơn bỏ sót- Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định “đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh
Thủ tục hủy hóa đơn

Thủ tục hủy hóa đơn

Hóa đơn
Trong quá trình hoạt động kinh doanh vì một số thay đổi mà công ty không có nhu cầu sử dụng những hóa đơn giá trị gi tăng in trước đó nữa vậy những hóa đơn này sẽ được xử lý ra sao? Bài viết này của AZLAW sẽ hưỡng dẫn thủ tục hủy hóa đơn cho quý công ty. Căn cứ theo quy định tại khoản 2, 3 điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC có quy định như sau:2. Các trường hợp hủy hóa đơna) Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.b) Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức
Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ vận chuyển hàng hóa?

Hóa đơn
Hiện nay, hoá đơn điện tử là một trong những cải cách đáng lưu ý trong lĩnh vực hoá đơn, chứng từ kế toán. Tuy nhiên, khi vận chuyển hàng hoá đi đường một số trường hợp khi bị công an kinh tế, quản lý thị trường yêu cầu chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hoá thì phải làm như thế nào?Hiện tại không có quy định cụ thể đối với hàng hoá nói chung lưu thông trên thị trường cần chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ như thế nào? Tuy nhiên khi lưu thông hàng hoá sẽ cần một số chứng từ sau:- Hoá đơn mua bán hàng hoá (hoá đơn GTGT, hoá đơn bán hàng)- Phiếu xuất kho kiêm điều chuyển nội bộ- Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý- Lệnh điều động nội bộRiêng với hàng hoá sử dụng hoá đơn điện tử khi lưu thông trên đường nếu bị kiểm tra sẽ áp dụng theo điều 10 và điều 29 của thông tư 119/2018/NĐ-CP:Điều 1
Phân biệt các loại hóa đơn điện tử

Phân biệt các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn
Theo quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP thì đã có lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên hóa đơn điện tử có những loại nào chức hẳn không phải ai cũng biết, hiện tại có 2 loại hóa đơn điện tử đó là:- Hóa đơn điện tử (HĐĐT): Về cơ bản tương tự giống hóa đơn giấy về các thủ tục, do doanh nghiệp tự bảo quản (thường loại này doanh nghiệp có thể liên hệ các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử để sử dụng)- Hóa đơn điện tử có mã xác thực (HĐĐTXT): Đây là loại hóa đơn được cấp mã xác thực và xác thực số qua hệ thống của cơ quan thuế. Với HĐĐTXT, đối tượng sử dụng sẽ phải ký điện tử trên hóa đơn khi cơ quan thuế cấp mã xác thực và số hóa đơn xác thực. Doanh nghiệp không cần lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho loại hóa đơn điện tử này.Như vậy thay vì doanh ng
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

Hóa đơn
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ kèm theo hàng hóa làm căn cứ lưu thông trên thị trường khi doanh nghiệp chưa, hoặc các trường hợp không phải xuất hóa đơn, nhằm tránh bị thanh tra, quản lý thị trường, công an kinh tế xử phạt.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được in và phát hành giống như hóa đơn, do đósử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ doanh nghiệp phải đăng ký phát hành, quản lý và báo cáo tình hình sử dụng (chung với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) về cơ quan thuế như là hóa đơn. Điều này được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán
Điều chuyển hàng hóa nội bộ doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn?

Điều chuyển hàng hóa nội bộ doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn?

Hóa đơn
Trường hợp điều chuyển hàng hóa nội bộ trong doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn hay không? Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh, kho hàng khi chuyển hàng trong nội bộ doanh nghiệp thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Trường hợp chuyển về kho nội bộ thì hồ sơ đi đường gồm những gì?Theo Điểm 2.6, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định như sau:2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuât điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuât điêu chuyên giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức k
Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã mua khi chuyển trụ sở công ty

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã mua khi chuyển trụ sở công ty

Hóa đơn
Khi làm hồ sơ chuyển trụ sở công ty khác quận/huyện hoặc tỉnh thành phố cần làm thủ tục chốt thuế để chuyển cơ quan thuế quản lý, trước khi tiến hành nộp hồ sơ ở cơ quan thuế, người nộp thuế cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC kèm theo mẫu 3.10 (chuyển địa điểm) làm trên phần mềm HTKK của tổng cục thuế.Đối với một số đơn vị có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì sẽ phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi chuyển sang cơ quan thuế quản lý mới. Thủ tục cụ thể đối với các trường hợp được quy định tại quyết định 440/QĐ-BTC ngày 14/03/2013 như sau:5. Quản lý biên lai khi đơn vị chuyển cơ quan thuế quản lý5.1. Quản lý biên lai của đơn vị chuyển cơ quan thuế trong nội, tỉnh, thành phố quản lý.Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Cục Thuế/Chi
Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Hóa đơn
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử làm một trong những quy định mới được quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử sẽ có một số khác biệt cơ bản so với hóa đơn giấy thông thường. Hóa đơn điện tử được nhập trên máy tính vì vậy có thể sửa được và hạn chế sai sót so với hóa đơn giấy cũ. Tuy nhiên, sai sót thì lúc nào cũng có thể xảy ra và việc xử lý sai sót như thế nào cho đúng đối với hóa đơn điện tử?Đối với HĐĐT có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế- Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người muaBước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót.Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.- Trường hợp đã gửi hóa đơn cho