Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Năm, Tháng Hai 21

Hóa đơn

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng khi nào?

Hóa đơn
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là chứng từ kèm theo hàng hóa làm căn cứ lưu thông trên thị trường khi doanh nghiệp chưa, hoặc các trường hợp không phải xuất hóa đơn, nhằm tránh bị thanh tra, quản lý thị trường, công an kinh tế xử phạt.Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được in và phát hành giống như hóa đơn, do đósử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ doanh nghiệp phải đăng ký phát hành, quản lý và báo cáo tình hình sử dụng (chung với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn) về cơ quan thuế như là hóa đơn. Điều này được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau:4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán
Điều chuyển hàng hóa nội bộ doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn?

Điều chuyển hàng hóa nội bộ doanh nghiệp có cần xuất hóa đơn?

Hóa đơn
Trường hợp điều chuyển hàng hóa nội bộ trong doanh nghiệp có phải xuất hóa đơn hay không? Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, địa điểm kinh doanh, kho hàng khi chuyển hàng trong nội bộ doanh nghiệp thì cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Trường hợp chuyển về kho nội bộ thì hồ sơ đi đường gồm những gì?Theo Điểm 2.6, Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ Tài Chính quy định như sau:2.6. Tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ xuât điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh cửa hàng ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuât điêu chuyên giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất hàng hóa cho cơ sở nhận làm đại lý bán đúng giá, hưởng hoa hồng, căn cứ vào phương thức tổ chức k
Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã mua khi chuyển trụ sở công ty

Xử lý chứng từ khấu trừ thuế TNCN đã mua khi chuyển trụ sở công ty

Hóa đơn
Khi làm hồ sơ chuyển trụ sở công ty khác quận/huyện hoặc tỉnh thành phố cần làm thủ tục chốt thuế để chuyển cơ quan thuế quản lý, trước khi tiến hành nộp hồ sơ ở cơ quan thuế, người nộp thuế cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC kèm theo mẫu 3.10 (chuyển địa điểm) làm trên phần mềm HTKK của tổng cục thuế.Đối với một số đơn vị có sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì sẽ phải làm báo cáo hoặc hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN trước khi chuyển sang cơ quan thuế quản lý mới. Thủ tục cụ thể đối với các trường hợp được quy định tại quyết định 440/QĐ-BTC ngày 14/03/2013 như sau:5. Quản lý biên lai khi đơn vị chuyển cơ quan thuế quản lý5.1. Quản lý biên lai của đơn vị chuyển cơ quan thuế trong nội, tỉnh, thành phố quản lý.Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ Cục Thuế/Chi
Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai sót

Hóa đơn
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử làm một trong những quy định mới được quy định tại nghị định 119/2018/NĐ-CP. Hóa đơn điện tử sẽ có một số khác biệt cơ bản so với hóa đơn giấy thông thường. Hóa đơn điện tử được nhập trên máy tính vì vậy có thể sửa được và hạn chế sai sót so với hóa đơn giấy cũ. Tuy nhiên, sai sót thì lúc nào cũng có thể xảy ra và việc xử lý sai sót như thế nào cho đúng đối với hóa đơn điện tử?Đối với HĐĐT có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế- Trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người muaBước 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót.Bước 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.- Trường hợp đã gửi hóa đơn cho
Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp từ 01/11/2018

Bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp từ 01/11/2018

Hóa đơn
Ngày 12/09/2018 nghị định 119/2018/NĐ-CP ra đời có hiệu lực từ 01/11/2018 quy định các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh thực hiện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chậm nhất 01/11/2020. Cụ thể tại khoản 2 điều 36 nghị định này quy định như sau: 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Thủ tục phát hành hóa đơn điện tử

Hóa đơn
Hiện nay có nhiều thông tin về hóa đơn điện tử, việc bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên có rất nhiều cá nhân, đơn vị thắc mắc về việc sử dụng hóa đơn điện tử. Chúng tôi xin giải thích về việc sử dụng hóa đơn điện tử cho khách hàng được biết. Các văn bản pháp lý về hóa đơn điện tử được quy định tại: Thông tư 32/2011/TT-BTC; thông tư 39/2014/TT-BTC; thông tư 37/2017/TT-BTC Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn dùng cho doanh nghiệp, có giá trị pháp lý tương tự hóa đơn giấy. Hóa đơn điện tử là một trong các loại hóa đơn song hành cùng hóa đơn tự in và hóa đơn đặt in Các bước phát hành hóa đơn điện tử Bước 1: Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (Mẫu số 1 phụ lục thông tư 32/2011/TT-BTC)Bước 2: Lập thông báo phát hành hóa
Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo sử dụng?

Chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo sử dụng?

Hóa đơn
Công ty mới thành lập chưa tiến hành đặt in và phát hành hóa đơn có cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26-AC hay không?Trả lờiTheo điều 27 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau: Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng h
Xử lý mất hóa đơn và xử phạt hành chính

Xử lý mất hóa đơn và xử phạt hành chính

Hóa đơn
Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng đối với một doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh. Vì vậy mà việc lưu giữ, chứng từ, hóa đơn cần sự cẩn thận trong quá trình cất giữ. Tuy nhiên một số trường hợp hóa đơn vẫn bị mất thì phải xử lý như thến nào. Trong bài này sẽ đề cập tới điều đó. Căn cứ xử lý khi làm mất hóa đơnThông tư 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP và nghị định số 04/2014/NĐ-CP Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ Nghị định 49/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơnXử lý khi mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập Tại Khoản 1 Điều 24, Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về cách xử lý cụ thể nh
Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Hóa đơn
Mẫu bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy sử dụng cho hủy hóa đơn do công ty luật cung cấpCÔNG TY TNHH ABC ----------------- Số: …/20../KKHĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…BẢNG KIỂM KÊ HÓA ĐƠN (Tại ngày … tháng … năm 2014)  Loại hóa đơn chưa sử dụng hết cần huỷ STT Loại hóa đơn Mẫu hóa đơn Ký hiệu Từ quyển ......Đến quyển....... Từ số ...........Đến số..........01 Giá trị gia tăng 01GTKT3/001 AA/11P 1-5 000091 - 0000250  Cộng     1 160 NGƯỜI LẬPHỘI ĐỒNG HỦY HÓA ĐƠN        
Tư vấn thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT

Tư vấn thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT

Hóa đơn
Đối với một doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp đã hoạt động rồi thì việc lựa chọn phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khá quan trọng, đôi khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của chính doanh nghiệp. Do vậy, trong bài viết dưới đây AZLAW xin đưa ra tư vấn về thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT để quý khách hàng có thể tham khảo thêm.Để được in và sử dụng hóa đơn Giá trị gia tăng, doanh nghiệp phải được áp dụng tính thuế giá trị gia đăng theo phương pháp khấu trừ. Tuy nhiên doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện có hợp đồng thuê nhà hoặc có hóa đơn mua tài sản cố định từ 30 triệu đồng trở lên. Các bước cần thực hiện khi tiến hành thủ tục đặt in, phát hành hóa đơn GTGT như s