Liên hệ tư vấn 1900.6165

Tư vấn thành lập công ty kinh doanh cho thuê lại lao động

Cho thuê lại lao động là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện do vậy thủ tục thành lập công ty cho thuê lại lao động cũng có một số khác biệt nhất định. Dưới đây là toàn bộ thủ tục thành lập công ty cho thuê lại lao động theo đúng quy định của pháp luật.

Điều kiện khi kinh doanh lĩnh vực cho thuê lại lao động

Đây là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện về vốn, về người đứng đầu, trụ sở công ty. Những vẫn đề này đã được AZLAW phân tích cụ thể. Tham khảo thêm: Điều kiện kinh doanh cho thuê lại lao động

Thủ tục thành lập công ty cho thuê lại lao động

Bước 1: Thành lập công ty

Pháp luật hiện tại không có quy định giới hạn về loại hình công ty khi doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Vì vậy khi kinh doanh trong lĩnh vực này quý khách hàng có thể lựa chọn thành lập: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH mộtt thành viên, Công ty Hợp danh, Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ phần. Tuy nhiên AZLAW nhận thấy rằng doanh nghiệp nên lựa chọn một trong ba loại hình: Công ty TNHH một thành viên, Công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần. Bởi lẽ 03 loại hình này người góp vốn kinh doanh chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn bỏ ra kinh doanh mà thôi. Điều đó giúp hạn chế những rủi ro trong quá trình kinh doanh cho chủ sở hữu/ thành viên/ cổ đông trong công ty. Mỗi loại hình công ty sẽ có thủ tục thành lập khác nhau, vì vậy AZLAW đã tư vấn cụ thể thành lập từng loại hình doanh nghiệp:
Thủ tục thành lập Công ty TNHH một thành viên
Thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên
Thủ tục thành lập công ty cổ phần

Bước 2. Xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Sau khi hoàn thành xong thủ tục thành lập công ty, đăng ký ngành nghề kinh doanh cho thuê lại lao động, Doanh nghiệp sẽ tiến hành xin giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động với hồ sơ theo quy định tại điều 8 nghị định 29/2019/NĐ-CP:
1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
3. Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo mẫu
4. Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài không thuộc đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp của Việt Nam thì phiếu lý lịch tư pháp số 1 được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp.
Các văn bản nêu trên được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng.
5. Văn bản chứng minh thời gian đã làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong các loại văn bản sau:
a) Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bâu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Trường hợp các văn bản quy định tại điểm a, điểm b Khoản này là văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt.
6. Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động theo mẫu
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở lao động thương binh xã hội
Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165