Liên hệ tư vấn 1900.6165

Điều kiện thành lập công ty môi giới bất động sản

Chúng tôi dự định thành lập công ty cổ phần với 3 thành viên, tuy nhiên không muốn thuê nhân viên, chỉ có 3 cổ đông làm việc cho công ty, tuy nhiên cũng không muốn trả lương cho các cổ đông, cũng không ký hợp đồng lao động. Vậy công ty hoạt động như vậy có vi phạm quy định của pháp luật không? Chúng tôi dự định thành lập công ty dịch vụ môi giới Bất động sản. Theo khoản 1 điều 62 Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới Bất động sản. Trong trường hợp cổ đông không ký hợp đồng với công ty và cũng không trả lương, vậy theo quy định này thì 2 cổ đông có 2 chứng chỉ được không?

Trả lời

Chào anh! Việc cổ đông thành lập công ty đứng ra làm việc cho công ty hiện tại pháp luật không cấm. Tuy nhiên do công ty có tư cách pháp nhân riêng biệt và theo các quy định của Bộ luật lao động 2012 nếu không ký hợp đồng thì việc đưa lương nhân viên vào chi phí công ty sẽ không được chấp nhận.

Theo quy định tại điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định như sau:

Điều 62. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Cá nhân có quyền kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.

Theo quy định trên 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định do đó, công ty phải có nhân viên (có ký hợp đồng) có chứng chỉ. Vì vậy nếu 2 cổ đông không ký hợp đồng với công ty thì chưa đủ điều kiện để tiến hành hoạt động môi giới bất động sản.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165