Chủ Nhật (03/07/2022)

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hay toàn bộ dự án đầu tư tại Việt Nam cho các nhà đầu tư khác. Dưới đây AZLAW xin đưa ra tư vấn về điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư cũng như thủ tục chuyển nhượng dự án

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hay toàn bộ dự án đầu tư tại Việt Nam cho các nhà đầu tư khác. Dưới đây AZLAW xin đưa ra tư vấn về điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư cũng như thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Điều kiện khi nhà đầu tư thực hiện chuyển nhượng dự án

Theo quy định tại Điều 46 Luật đầu tư năm 2020, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư khi đáp ứng được điều kiện như sau:
Không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động như: Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án; Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp; Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Như vậy dự án đầu tư mà nhà đầu tư chuyển nhượng phải là dự án đang hoạt động.
Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có điều kiện phải đáp ứng được các điều kiện như đối với dự án đầu tư mà mình nhận chuyển nhượng chẳng hạn như: Ngành nghề đầu tư có điều kiện, điều kiện về vốn đầu tư…
Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;
Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;
– Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư khi chuyển nhượng dự án

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu quy định)
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước/ hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng (bản sao có chứng thực)
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực)

Các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (Bản sao có chứng thực)

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo hướng dẫn của công ty AZLAW như trên.
Lưu ý: Những giấy tờ gửi kèm trong hồ sơ phải là giấy tờ được sao y chứng thực, những giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…. phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
Bước 2. Nộp hồ sơ
Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền giải quyết, theo đó:
– Dự án nằm trong Khu Công nghiệp/ khu chế xuất, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có dự án.
– Dự án nằm ngoài khu công nghiệp/ khu chế xuất, doanh nghiệp sẽ phải nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – Sở kế hoạch đầu tư nơi có dự án.
Hồ sơ đầy đủ theo quy định cán bộ một cửa sẽ trao giấy hẹn cho người đại diện nộp hồ sơ.
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Lưu ý: Đối với trường hợp cần sửa đổi, bổ sung hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ sau 3 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay