Liên hệ tư vấn 1900.6165

Văn bản uỷ quyền cho người đại diện của chủ sở hữu là tổ chức

Mẫu văn bản uỷ quyền cho người đại diện của chủ sở hữu là tổ chức áp dụng đối với các hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.
Tham khảo thêm
Quy định về người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức
Văn bản uỷ quyền cho người đại diện của cổ đông là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­————————-

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019

VĂN BẢN ỦY QUYỀN
Cho người đại diện của chủ sở hữu là tổ chức

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH A
Mã số doanh nghiệp: 0108…
Địa chỉ: 101B, Tầng 1…
CÔNG TY TNHH A là chủ sở hữu của CÔNG TY TNHH B (công ty dự kiến thành lập). Theo quy định tại điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 về người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức, thông tin người đại diện theo uỷ quyền của CÔNG TY TNHH A như sau:
Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 1 người
Phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền: 10.000.000.000 VNĐ/người chiếm 100% số vốn góp.
Người được uỷ quyền: NGUYỄN CÔNG C                 Giới tính: Nam
Sinh ngày: xx/05/19xx                    Dân tộc: Kinh                        Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 201449486
Ngày cấp: xx/03/20xx                     Nơi cấp: Công an thành phố …
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13…
Chỗ ở hiện tại: Tổ 13..
Thời hạn ủy quyền: từ ngày …/…/2019 đến ngày …/…/2020
Người đại diện theo uỷ quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Chúng tôi cam kết người đại diện theo uỷ quyền có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định./.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀNĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165