Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Hai (21/06/2021)

Văn bản uỷ quyền cho người đại diện của cổ đông là tổ chức

Mẫu văn bản uỷ quyền cho người đại diện của cổ đông là tổ chức áp dụng đối với hồ sơ thành lập công ty cổ phần có cổ đông là chủ sở hữu.

Xem thêm: Văn bản uỷ quyền cho người đại diện của chủ sở hữu là tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­————————-

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019

VĂN BẢN ỦY QUYỀN
Cho người đại diện của cổ đông là tổ chức

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Mã số doanh nghiệp: 0106XXX
Địa chỉ: XXX, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC đầu tư mua 150.000 cổ phần CÔNG TY CỔ PHẦN DEF (công ty dự kiến thành lập) và trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Theo quy định tại điều 15 Luật doanh nghiệp 2014 về người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, thông tin người đại diện theo uỷ quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN ABC như sau:
Số lượng người đại diện theo ủy quyền: 1 người
Cổ phần tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền: 150.000 cổ phần phổ thông/người chiếm 100% số cổ phần được mua.
Người được uỷ quyền: ĐINH THỊ XX               Giới tính: Nữ
Sinh ngày: 21/01/19XX                    Dân tộc: Kinh                        Quốc tịch: Việt Nam
Số căn cước công dân: 0011XXX
Ngày cấp: XXX                     Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: XXX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: XXX, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Thời hạn ủy quyền: từ ngày …/…/2019 đến ngày …/…/2020
Người đại diện theo uỷ quyền có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020. Chúng tôi cam kết người đại diện theo uỷ quyền có đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định./.

NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký)
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)

Xem thêm: Người đại diện theo uỷ quyền

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165