Thứ Tư (19/01/2022)

Vợ, chồng có được lập di chúc chung?

Tôi có thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp có phải hiện nay đã bỏ quy định về việc lập di chúc chung của vợ chồng? Bây giờ tôi và chồng tôi muốn lập di chúc chung thì có được không?

Xin chào luật sư, tôi có thắc mắc mong luật sư tư vấn giúp có phải hiện nay đã bỏ quy định về việc lập di chúc chung của vợ chồng? Bây giờ tôi và chồng tôi muốn lập di chúc chung thì có được không? Mong nhận được phản hồi sớm của luật sư.

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới AZLAW, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau: Bộ luật dân sự 1995 và 2005 đều ghi nhận và có quy định về di chúc chung của vợ chồng. Từ 01/01/2017 Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thì đã bãi bỏ quy định về vấn đề này. 

Xem thêm: Di chúc là gì?

Theo đó, có thể hiểu rằng di chúc được lập bởi cá nhân và thể hiện ý chí, mong muốn quyền định đoạt của cá nhân đó đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của họ, hơn nữa pháp luật chỉ quy định di chúc thể hiện ý chí của cá nhân mà không có quy định bắt buộc di chúc thể hiện ý chí của riêng một cá nhân. Mà vợ, chồng đều là cá nhân nên khi đó di chúc có thể thể hiện cả ý chí của cả vợ và chồng nhưng di chúc đó phải đáp ứng các điều kiện theo như quy định của pháp luật.

Hiện nay pháp luật không có quy định cụ thể nào về việc cấm vợ chồng lập di chúc chung nhưng cũng không có quy định nào ghi nhận một cách rõ ràng về giá trị pháp lý của di chúc chung vợ chồng do đó để đảm bảo giá trị pháp lý của di chúc thì trường hợp này vợ chồng bạn có thể lập di chúc riêng nhưng tự nguyện ràng buộc nhau bằng quy định tại điều 661 Bộ luật dân sự về việc hạn chế phân chia di sản:

Điều 661. Hạn chế phân chia di sản
Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.
Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Như vậy, việc lập di chúc chung của vợ chồng của vợ chồng bạn có thể thực hiện gián tiếp bằng cách áp dụng theo cơ chế đồng sở hữu và theo ý chí của người lập di chúc có thể xác định thời hạn của chia di sản là sau khi đồng chủ sở hữu cuối cùng chết hoặc tại thời điểm tất cả đồng chủ sở hữu cùng chết.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay