Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xác định thời điểm chuyển đổi rủi ro thương mại

Hợp đồng mua bán hàng hóa là dạng hợp đồng được sử dụng phổ biến trong đời sống hằng ngày. và rủi ro là những điều mà không ai mong muốn. Vậy khi rủi ro xảy ra đối với hợp đồng mua bán đó, bên nào sẽ chịu trách nhiệm. Để trả lời cho câu hỏi này, suy cho cùng là việc đi xác định thời điểm chuyển rủi ro đối với hợp đồng mua bán hàng hóa. Tùy vào trường hợp cụ thể mà thời điểm này được xác định khác nhau. Các bên có thể thỏa thuận về việc xác định thời điểm chuyển rủi ro cho phù hợp với điều kiện của mình song không được trái với quy định của pháp luật. Vấn đề này được quy định cụ thể từ Điều 57 đến Điều 61 Luật thương mại 2005.

Chuyển rủi ro trong trường hợp có địa điểm giao hàng xác định

Nếu bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho bên mua tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho bên mua hoặc người được bên mua uỷ quyền đã nhận hàng tại địa điểm đó, kể cả trong trường hợp bên bán được uỷ quyền giữ lại các chứng từ xác lập quyền sở hữu đối với hàng hoá. Mọi mất mát, hư hỏng hàng hóa trước khi chuyển giao do bên bán chịu trách nhiệm, còn sau khi chuyển giao do bên mua chịu trách nhiệm.

Chuyển rủi ro trong trường hợp không có địa điểm giao hàng xác định

Nếu hợp đồng có quy định về việc vận chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua khi hàng hoá đã được giao cho người vận chuyển đầu tiên. Tuy nhiên pháp luật không có quy định rõ ràng về người vận chuyển này thuộc bên bán hay bên mua. Điều này gây khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp.

Chuyển rủi ro trong trường hợp giao hàng cho người nhận hàng để giao mà không phải là người vận chuyển

Nếu hàng hoá đang được người nhận hàng để giao nắm giữ mà không phải là người vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Khi bên mua nhận được chứng từ sở hữu hàng hoá;
  • Khi người nhận hàng để giao xác nhận quyền chiếm hữu hàng hoá của bên mua.
  • Chuyển rủi ro trong trường hợp mua bán hàng hoá đang trên đường vận chuyển

Nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm giao kết hợp đồng.

Chuyển rủi ro trong các trường hợp khác

Trong trường hợp không xác định địa điểm giao hàng cụ thể, không có người vận chuyển, không có người nhận hàng để giao và đối tượng của hợp đồng không phải là hàng hóa đang trên đường vận chuyển thì thời điểm chuyển rủi ro được xác định chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng.

Tuy nhiên cần lưu ý rằng rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá không được chuyển cho bên mua, nếu hàng hoá không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác.

Các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa căn cứ vào nội dung trên để xác định thời điểm chuyển rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa của mình, tránh những tranh chấp đáng tiếc xảy ra.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165