Chủ Nhật (23/06/2024)

Xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ phòng khám

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Xác nhận nội dung quảng cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (có thể hiểu là GIẤY PHÉP QUẢNG CÁO phòng khám) là một trong các tài liệu bắt buộc trước khi phòng khám, bệnh viện muốn quảng cáo dịch vụ của mình.

Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh là một trong những dịch vụ mà trước khi quảng cáo phải làm thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo. Hồ sơ, trình tự, thủ tục và quy định khi xác nhận nội dung quảng cáo đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như thế nào? Trong bài viết này, AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về việc xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh

Theo điểm e khoản 4 điều 20 luật quảng cáo 2012 và điều 11 thông tư 09/2015/TT-BYT điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Điều 11. Điều kiện xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
a) Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
b) Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề mà pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh quy định bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Nội dung quảng cáo phải theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP.
3. Có đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Thông tư này.
4. Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền bằng văn bản.

Như vậy có thể xác định như sau:
– Đối với cơ sở: Giấy phép hoạt động + chứng chỉ hành nghề
– Đối với nội dung quảng cáo: Ghi rõ Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động; Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép

Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài
3. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp và danh mục kỹ thuật chuyên môn đã được Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
4. Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người thực hiện dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được quảng cáo trong trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.
5. Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
– Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
– Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
– Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên (Báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn, trình độ phù hợp với lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo.
Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: báo cáo viên phải có bằng cấp chuyên môn về y phù hợp.
6. Các yêu cầu khác đối với hồ sơ:
a) Trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền thì phải có các giấy tờ sau đây:
– Văn bản ủy quyền hợp lệ;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài của đơn vị được ủy quyền.
b) Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo:
– Các tài liệu bằng tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng Anh. Bản dịch tiếng Việt phải được đóng dấu xác nhận của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
– Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh phải dịch ra tiếng Việt và kèm theo tài liệu gốc bằng tiếng nước ngoài. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng theo quy định của pháp luật.
c) Các giấy tờ trong hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
d) Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật.

Xem thêm: Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục

Cơ quan thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo phòng khám

  • Cục Quản lý khám, chữa bệnh cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học hiện đại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật;
  • Cục Quản lý y, dược cổ truyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật ;
  • Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Giám đốc Sở Y tế cấp giấy phép hoạt động, phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật.
Xác nhận nội dung quảng cáo phòng khám
Xác nhận nội dung quảng cáo phòng khám

Thủ tục xin xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Bước 1: Nộp hồ sơ theo quy định tại cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ
Bước 2:
– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung. Thời gian để đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu tối đa là 90 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo sửa đổi, bổ sung của cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Quá thời hạn này thì hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo hết giá trị.
– Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.
Bước 3: Đối với quảng cáo thông qua hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện:
a) Trước khi tiến hành việc quảng cáo ít nhất 02 ngày làm việc, với hình thức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện phải có văn bản thông báo về hình thức, thời gian và địa điểm quảng cáo kèm theo bản sao giấy xác nhận nội dung quảng cáo, mẫu quảng cáo hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt cho Sở Y tế nơi tổ chức quảng cáo để thanh tra, kiểm tra trong trường hợp cần thiết;
b) Trường hợp có thay đổi về địa điểm, thời gian tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện so với nội dung ghi trên giấy xác nhận nội dung quảng cáo, tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo phải thông báo tới Sở Y tế địa phương.

Lệ phí: 1.000.000 VNĐ/tính trên một maket quảng cáo (Theo quy định tại thông tư 59/2023/TT-BTC).

Lưu ý khi thực hiện việc xác nhận nội dung quảng cáo đối với phòng khám

Sau đây là một số thực tế khi thực hiện tại Sở Y Tế HN tại thời điểm viết bài, người đọc cần lưu ý khi thực hiện:
– Sở Y Tế HN không tiếp nhận hồ sơ qua dichvucong trực tuyến. Tức là các hồ sơ nộp theo hình thức dịch vụ công online (mức độ 3) sẽ không được tiếp nhận. Khi gọi điện theo số SYT thì được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tiếp?
Yêu cầu thêm hồ sơ không nằm trong quy định (Hợp đồng rác thải, nước thải; Hồ sơ nhân sự tại phòng khám; Hồ sơ trang thiết bị y tế tại phòng khám; Cam kết về việc quảng cáo đúng nội dung được xác nhận và không vi phạm bản quyền hình ảnh – đối với các quảng cáo có hình ảnh cá nhân)
– Ma két chỉ sử dụng hình ảnh nhân sự công ty (hình ảnh có ai + kèm chứng nhận hành nghề của người đó)

Mức phạt khi quảng cáo phòng khám không giấy phép

Theo quy định tại điều 9, điều 12 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định

Điều 9. Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
1. Nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải phù hợp với Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.
2. Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi được cấp phép hoạt động;
b) Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính ghi trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép.
Điều 12. Yêu cầu xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
1. Việc quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt quy định từ Điều 3 đến Điều 11 Nghị định này (trừ quảng cáo thức ăn chăn nuôi) chỉ thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Như vậy, trường hợp quảng cáo trước khi có xác nhận nội dung quảng cáo được quy định tại điều 49 nghị định 38/2021/NĐ-CP

Điều 49. Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Câu hỏi thường gặp

1. Cách tính một hồ sơ quảng cáo? Nội dung dự kiến quảng cáo (mẫu quảng cáo) để trên một trang tính là một hồ sơ. Sau khi được Sở Y tế xác nhận, cơ sở chỉ được quảng cáo trọn mẫu được duyệt (không được phép quảng cáo một phần hoặc tách từng nội dung riêng lẻ).

2. Yêu cầu về nội dung quảng cáo? Nội dung dự kiến quảng cáo phải có đầy đủ các thông tin của phòng khám: Tên cơ sở khám bệnh chữa bệnh, hình thức tổ chức, số giấy phép hoạt động, địa chỉ, số điện thoại.
Tất cả những hình ảnh trên nội dung quảng cáo phải thuộc quyền sở hữu của cơ sở (logo, hình ảnh, lời nói, chữ viết của các cá nhân…). Do đó, trong trường hợp nội dung quảng cáo có các hình ảnh thì đơn vị phải đính kèm các tài liệu minh chứng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của đơn vị hoặc đơn vị được phép sử dụng hình ảnh. Ví dụ: Đối với logo thì bổ sung quyết định công nhận của Cục Sở hữu Trí tuệ; đối với hình ảnh, lời nói, chữ viết của các cá nhân thì bổ sung văn bản đồng ý cho phép sử dụng, đon vị chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các loại giấy tờ bổ sung

3. Yêu cầu về hồ sơ ngoài quy định? Một số trường hợp có thể yêu cầu bổ sung các giấy tờ sau đây:
– Giấy phép hoạt động khám bệnh chữa bệnh, Chứng chỉ hành nghề của bác sĩ
– Quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật
– Hợp đồng rác thải, nước thải
– Kê khai trang thiết bị sử dụng cho dịch vụ quảng cáo
– Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan