Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xin cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

Cũng như các loại giấy tờ khác, giấy phép lao động cấp cho người lao động nước ngoài cũng được cấp lại khi bị mất, thất lạc. Khi cấp xin lại giấy phép lao động, người lao động có phải nộp phạt hành chính hay không? hồ sơ xin cấp lại, thủ tục xin cấp lại như thế nào? AZLAW xin đưa ra tư vấn cụ thể về việc cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

Xử phạt mất giấy phép lao động?

Hiện tại, các vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động được điều chỉnh theo Nghị định 95/2013/NĐ-CPNghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP, theo đó Điều 22, Nghị định 88/2015/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 22. Vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
1. Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
b) Sử dụng giấy phép lao động đã hết hạn
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:
a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;
c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên.
4. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này

Theo quy định trên, Pháp luật Việt Nam chỉ xử phạt hành chính đối với trường hợp người lao động nước ngoài không có giấy phép lao động, có giấy phép lao động nhưng đã bị hết hạn. Do vậy, khi người lao động nước ngoài bị mất giấy phép lao động khi xin cấp lại giấy phép này sẽ không bị xử phạt hành chính.

Thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động khi bị mất

Doanh nghiệp đang sử dụng lao động nước ngoài có thể thay mặt người lao động làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động do bị mất, thất lạc. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động theo quy định tại điều 14 nghị định 11/2016/NĐ-CP gồm:
Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động (theo mẫu 7 thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH)
– 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
– Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật
Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở lao động thương binh – xã hội tỉnh (thành phố) đã cấp giấy phép lao động cho người lao động
Thời gian giải quyết:  03 ngày làm việc, kể từ ngày Sở lao động, thương binh xã hội nhận được hồ sơ đề nghị cấp lại của doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài
Thời hạn của giấy phép lao động: Đây là trường hợp cấp lại giấy phép lao động do người lao động nước ngoài bị mất, thất lạc giấy phép lao động do đó, thời gian trên giấy phép lao động sẽ bằng thời hạn của giấy phép lao động đã được cấp trừ đi thời gian người lao động nước ngoài đã làm việc tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép lao động.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165