Liên hệ tư vấn 1900.6165

Hồ sơ thuế khi thuê nhà của cá nhân

Hồ sơ thuế khi thuê nhà của cá nhân gồm những gì? Các trường hợp khi thuê nhà của cá nhân sẽ được AZLAW tổng hợp lại trong bài viết dưới đây mời quý vị và khách hàng tham khảo.

Trường hợp 1: Thuê nhà của cá nhân có doanh thu lớn hơn 100 triệu/năm không cần hóa đơn tài chính (Áp dụng 1/1/2015) mà bên đi thuê nộp tiền thuế thay cho bên cho thuê:
– Công ty tự trích nộp 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN để nộp vào ngân sách nhà nước

Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Hợp đồng thuê nhà,
– Chứng từ thanh toán tiền,
– Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
– Biên bản bàn giao nhà

Theo hướng dẫn tại văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/09/2015 và công văn 2697/CT-TTHT ngày 27/03/2015

Công văn số 2697/CT-TTHT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế trả lời cho Công ty TNHH TM An Trần như sau:
Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2015 ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tiền thuê là 150 triệu đồng/năm, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê nhà phải trả đã bao gồm thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà không phải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty;
Các hồ sơ chứng từ để được thuế chấp nhận là chi phí được trừ như sau:
– Hợp đồng thuê nhà,
– Chứng từ thanh toán tiền,
– Chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Theo Công văn này, kể từ 1/1/2015 trường hợp Công ty thuê nhà của cá nhân với giá trị lớn hơn 100 triệu/năm (LỚN HƠN 100 TRIỆU/NĂM), nếu hợp đồng thuê có quy định việc Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho chủ nhà thì được miễn yêu cầu về hóa đơn khi hạch toán tiền thuê nhà vào chi phí hợp lý. Thay vào đó, Công ty tự trích nộp 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN để nộp vào NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà không phải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty. các hồ sơ chứng từ như: hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền, chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp 2:  Nếu tổng tiền thuê nhà < 100tr/năm. Thông tư số 119/2014/TT- BTC  Hà Nội, ngày 25 tháng  8 năm 2014 hướng dẫn

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
a) Bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau:
Riêng đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ một trăm triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình một tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không thực hiện cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này

Như vậy: Nếu DN bạn đi thuê nhà mà tổng số tiền thuê nhà < 100 tr/năm hoặc < 8,4 triệu/tháng: Thì không cần phải có hóa đơn, nhưng bạn phải làm bộ hồ sơ gồm :
– Hợp đồng thuê nhà kèm CMT photo của chủ nhà
– Biên bản bàn giao nhà của chủ nhà cho doanh nghiệp
– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
– Bảng kê 01/TNDN (ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

Trường hợp 3: Nếu tổng tiền thuê nhà > 100tr/năm mà doanh nghiệp không thực hiện nộp thay thuế cho chủ nhà

Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Hợp đồng thuê nhà kèm CMT photo của chủ nhà
– Biên bản bàn giao nhà của chủ nhà cho doanh nghiệp
– Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
– Nếu tổng số tiền nhà mà > 100.000.000/năm hoặc > 8,4 triệu/tháng: Thì hộ gia đình, cá nhân cho thuê phải khai, nộp thuế.

Các loại thuế chủ nhà phải chịu: 5% thuế GTGT và 5% thuế TNCN, thuế môn bài.

Lưu ý: Từ ngày 06/08/2015 doanh nghiệp không cần mua hóa đơn lẻ khi thuê nhà mà chỉ cần bộ hồ sơ thuê nhà đầy đủ theo hướng dẫn ở trên là được

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165