Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xử lý chưa góp đủ vốn Công ty TNHH hai thành viên

Hỏi: Công ty tôi là công ty TNHH Hai thành viên trở lên, chúng tôi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 18/2/2017, hiện tại đã hết 90 ngày góp vốn nhưng các thành viên trong công ty tôi vẫn chưa góp đủ vốn. Vậy quý luật sư cho tôi hỏi, công ty tôi hiện tại chưa góp đủ vốn như vậy phải xử lý như thế nào.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

Khoản 2, điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:  “Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” . Ở đây công ty bạn được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 18/02/2017 thì thời hạn góp vốn sẽ là ngày 18/5/2017. Đến thời điểm  hiện tại bên bạn vẫn chưa góp đủ vốn điều lệ do đó bên bạn có thể xử lý như sau:

Cách 1: Làm thủ tục giảm vốn điều lệ bằng đúng số vốn thực tế đã góp:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì công ty TNHH hai thành viên có thể thực hiện giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

1.Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

2.Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên.

3.Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Như vậy nếu góp không đủ số vốn điều lệ mà thành viên đã cam kết góp trong vòng 90 ngày thì quý công ty nên làm thủ tục giảm vốn. Thời hạn thực hiện giảm vốn điều lệ đúng với số vốn góp thực tế mà các thành viên đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết hạn góp vốn. Điều này đồng nghĩa với việc từ ngày 19/5/2017 đến ngày 19/06/2017 quý công ty sẽ phải nộp hồ sơ xin giảm vốn điều lệ tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty có trụ sở.

Cách hai: Giữ nguyên vốn điều lệ và yêu cầu các thành viên góp đủ vốn đã cam kết.

Cách này nên áp dụng đối với trường hợp công ty muốn giữ nguyên số vốn điều lệ đăng ký. Tuy nhiên nếu không góp đủ số vốn trong thời hạn 90 ngày như quy định thì công ty sẽ bị xử phạt hành chính về việc góp không đúng, đủ vốn điều lệ.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 28 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, công ty bạn có thể bị xử phạt hành chính như sau:

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.

Như vậy nếu vẫn muốn giữ nguyên vốn điều lệ công ty trong khi các thành viên trong công ty bạn chưa góp đủ số vốn đã cam kết góp khi thành lập công ty, công ty bạn sẽ bị xử phạt hành chính: 15.000.000 VNĐ và yêu cầu giảm vốn về đúng số vốn góp thực tế của công ty khi Sở kế hoạch đầu tư phát hiện doanh nghiệp vi phạm quy định về góp vốn.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165