Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xử lý đối với trường hợp hồ sơ đăng ký kinh doanh kê khai không trung thực

Hiện tại rất nhiều địa phương trên cả nước đặc biệt là thành phố Hà Nội đã triển khai nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh 100% qua trang thông tin điện tử dangkykinhdoanh.gov.vn. Khi nộp hồ sơ qua mạng thường xuất hiện một số lỗi như: Hồ sơ được chấp thuận không đúng với hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định; hồ sơ được chấp thuận nhưng thông tin trong hồ sơ kê khai sai, không trung thực. Để giải quyết những trường hợp trên Bộ kế hoạch đầu tư đã ban hành thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT áp dụng từ ngày 11/03/2019 hướng dẫn giải quyết trường hợp trên.

Xử lý trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định.
Khoản 6, Điều 1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT quy định như sau:
“Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP. Trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp” . 
Theo hướng dẫn trên trường hợp này được xử lý như sau: Khi nhận thấy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chấp thuận nhưng không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định Phòng đăng ký kinh doanh phải gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh theo đúng hướng dẫn, Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Xử lý trong trường hợp hồ sơ được chấp thuận nhưng thông tin trong hồ sơ kê khai không trung thực, chính xác
Khác với trường hợp trên, trường hợp này thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị sai do lỗi của doanh nghiệp, lỗi của người thực hiện nộp hồ sơ. Do đó Khoản 6, Điều 1, Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn xử lý như sau:
“Trường hợp thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được kê khai không trung thực, không chính xác, Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện theo quy định tại Khoản 18, điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP trên cơ sở hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp, Phòng đăng ký kinh doanh thực hiện hiệu đính thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trước khi cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”
Đối với trường hợp này, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật: Ví dụ: Trường hợp doanh nghiệp kê khai thông tin trong hồ sơ không trung thực, Phòng đăng ký kinh doanh có thể thông báo cho Thanh Tra Sở kế hoạch đầu tư để xem xét xử phạt hành chính đối với vi phạm của doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp giả mạo chữ ký, con dấu, Phòng đăng ký kinh doanh có thể gửi thông tin sang Cơ quan Công an để xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, Phòng đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Như vậy, với hướng dẫn mới trong Nghị định 108/2018/NĐ-CP và hướng dẫn trong thông tư 02/2019/TT-BKHĐT đã giúp doanh nghiệp cũng như Phòng đăng ký kinh doanh giải quyết những vướng mắc trong khi giải quyết thủ tục đăng ký kinh doanh doanh.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165