Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xử lý hóa đơn trong trường hợp viết sai

Nếu hóa đơn viết sai thì xử lý ra sao? Đây là vướng mắc đối với rất nhiều doanh nghiệp trong quá trình hoạt động mà xuất hóa đơn bị sai thông tin. Bài viết này của AZLAW sẽ giúp quý doanh nghiệp giải đáp những vướng mắc đó.

Căn cứ pháp lý:
– Thông tư 39/2014/TT-BTC
– Thông tư 26/2015/TT-BTC

Trường hợp 1: Hóa đơn chưa giao cho khách hàng, nếu phát hiện hóa đơn lập sai (sai bất kỳ thông tin gì), thì bên bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai. Rồi lập hóa đơn mới cho khách hàng.
Trường hợp 2: Hóa đơn đã giao cho khách hàng. Tại khoản 7 điều 3 thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nếu hóa đơn đã lập có sai sót về: tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua:

  • Các bên lập biên bản điều chỉnh
  • Không phải lập hóa đơn điều chỉnh

Nếu có sai sót khác ngoài trường hợp trên thì hóa đơn sẽ được xử lý như sau:
– Trường hợp cả bên bán và bên mua chưa kê khai thuế mà phát hiện ra sai sót khi đó:
Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Bên bán lưu giữ và gạch chéo các liên đã lập sai đó sau đó bên bán lập hóa đơn mới
– Trường hợp bên bán và bên mua đã tiến hành kê khai thuế, sau đó mới phát hiện ra sai sót:
Các bên phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Ví dụ: Công ty A xuất hóa đơn cho công ty B nhưng sau đó phát hiện số tiền bằng chữ ghi trên hóa đơn bị sai từ sáu trăm ngàn đồng thành sáu trăm sáu mươi ngàn đồng, cả hai bên đều đã thực hiện kê khai thuế do đó trong trường hợp này hóa đơn được xử lý như sau:
– Công ty A và công ty B lập biên bản ghi rõ sai sót
– Công ty A lập hóa đơn điều chỉnh. Lưu ý: hóa đơn điều chỉnh cột ” Tên hàng hóa, dịch vụ” các bên phải ghi rõ ” điều chỉnh dòng số tiền bằng chữ của hóa đơn số…., ký hiệu…, ngày….. từ: sáu trăm sáu mươi ngàn đồng thành sáu trăm ngàn đồng”

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165