Thứ Sáu (01/07/2022)

Xử lý hóa đơn viết không theo thứ tự, cách quyển

Hóa đơn viết nhảy cóc, cách quyền thì phải xử lý như thế nào? Tư vấn giải quyết trường hợp viết sai hóa đơn do cách quyển

Về việc sử dụng hóa đơn, tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định “Hóa đơn được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn”. Tuy nhiên, vẫn có nhiều kế toán mới vào nghề hoặc chưa có kinh nghiệm, thậm chí cả những kế toán kinh nghiệm vi phạm quy định này khi viết hóa đơn cách quyển hoặc không theo thứ tự ngày tháng (cách số). Lỗi vi phạm này được xử lý như thế nào và mức phạt là bao nhiêu?

Viết hóa đơn cách quyển

Viết hóa đơn cách quyển là viết hóa đơn  không theo số thứ tự quyển từ nhỏ đến lớn. Ví dụ: Công ty A có 5 quyển hóa đơn. Sau khi viết hết quyển số 1, kế toán sơ ý ghi tiếp vào quyển số 4 mà bỏ qua quyển số 2 và số 3. Với trường hợp này chúng ta có 2 cách xử lý như sau:

Cách 1: Thu hồi hoá đơn sai sót và viết lại

Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán lập biên bản thu hồi các liên đã viết và giao cho người mua những hóa đơn thuộc quyển viết không đúng. Như ví dụ trên là những hóa đơn đã viết và giao cho khách hàng ở quyển số 4
Bước 2: Viết lại hóa đơn vào quyển theo đúng thứ tự. Trong ví dụ trên chúng ta sẽ viết lại vào quyển số 2 và số 3 như bình thường.

Cách 2: Huỷ quyền hoá đơn chưa dùng

Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn đang viết cách cho đến hết và thực hiện việc hủy các quyển chưa dùng. Như ở trong Ví dụ trên, công ty A có thể tiếp tục sử dụng quyển số 4 cho đến hết và hủy các quyển số 2 và số

MỨC PHẠT VIẾT HÓA ĐƠN CÁCH QUYỂN (có liên tục):

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 24 Thông tư 125/2020/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi cách quyển:

Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ;
b) Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn hơn và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ hơn) và tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ hơn;

Viết hóa đơn không theo số thứ tự (không liên tục)

Ví dụ: Công ty A có 3 hóa đơn bị xuất không đúng thứ tự
Ngày 22/08/2015 xuất số hóa đơn 0000084
Ngày 21/08/2015 xuất số hóa đơn 0000085
Ngày 21/08/2015 xuất số hóa đơn 0000086

Như vậy hóa đơn đã không được lập theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trong trường hợp này chúng ta xử lý như sau:

Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Kế toán lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn bị ghi không đúng thứ tự ngày tháng.
Bước 2: Xuất lại các hóa đơn đã thu hồi, viết ngày tháng theo đúng thứ tự.

Áp dụng trong ví dụ trên, Kế toán cần thu hồi hóa đơn số 0000084, sau đó xuất lại hóa đơn số 0000087 ghi ngày 22/08/2015.

MỨC PHẠT VIẾT HÓA ĐƠN CÁCH QUYỂN (không có liên tục):

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 24 Thông tư 125/2020/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi cách số như sau: 

Điều 24. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này;
b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định, trừ trường hợp phạt cảnh cáo theo điểm b khoản 1 Điều này;

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay