Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xử lý hóa đơn viết không theo thứ tự, cách quyển

Về việc sử dụng hóa đơn, tại Điểm d Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định “Hóa đơn được lập theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn”. Tuy nhiên, vẫn có nhiều kế toán mới vào nghề hoặc chưa có kinh nghiệm, thậm chí cả những kế toán kinh nghiệm vi phạm quy định này khi viết hóa đơn cách quyển hoặc không theo thứ tự ngày tháng (cách số). Lỗi vi phạm này được xử lý như thế nào và mức phạt là bao nhiêu?

Viết hóa đơn cách quyển

Viết hóa đơn cách quyển là viết hóa đơn  không theo số thứ tự quyển từ nhỏ đến lớn. Ví dụ: Công ty A có 5 quyển hóa đơn. Sau khi viết hết quyển số 1, kế toán sơ ý ghi tiếp vào quyển số 4 mà bỏ qua quyển số 2 và số 3. Với trường hợp này chúng ta có 2 cách xử lý như sau:

Cách 1:

Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Người bán lập biên bản thu hồi các liên đã viết và giao cho người mua những hóa đơn thuộc quyển viết không đúng. Như ví dụ trên là những hóa đơn đã viết và giao cho khách hàng ở quyển số 4

Bước 2: Viết lại hóa đơn vào quyển theo đúng thứ tự. Trong ví dụ trên chúng ta sẽ viết lại vào quyển số 2 và số 3 như bình thường.

Cách 2:

Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng quyển hóa đơn đang viết cách cho đến hết và thực hiện việc hủy các quyển chưa dùng.

Như ở trong Ví dụ trên, công ty A có thể tiếp tục sử dụng quyển số 4 cho đến hết và hủy các quyển số 2 và số

MỨC PHẠT VIẾT HÓA ĐƠN CÁCH QUYỂN (có liên tục):

Tại Điểm b1, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi cách quyển: “Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), tổ chức, cá nhân sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.”

2. Viết hóa đơn không theo số thứ tự

Ví dụ: Công ty A có 3 hóa đơn bị xuất không đúng thứ tự

Ngày 22/08/2015 xuất số hóa đơn 0000084

Ngày 21/08/2015 xuất số hóa đơn 0000085

Ngày 21/08/2015 xuất số hóa đơn 0000086

Như vậy hóa đơn đã không được lập theo đúng thứ tự từ nhỏ đến lớn. Trong trường hợp này chúng ta xử lý như sau:

Bước 1: Thu hồi hóa đơn sai sót: Kế toán lập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn bị ghi không đúng thứ tự ngày tháng.

Bước 2: Xuất lại các hóa đơn đã thu hồi, viết ngày tháng theo đúng thứ tự.

Áp dụng trong ví dụ trên, Kế toán cần thu hồi hóa đơn số 0000084, sau đó xuất lại hóa đơn số 0000087 ghi ngày 22/08/2015.

MỨC PHẠT VIẾT HÓA ĐƠN CÁCH QUYỂN (không có liên tục):

Tại Điểm b2, Khoản 3, Điều 11, Thông tư 10/2014/TT-BTC quy định về mức phạt đối với trường hợp ghi cách số như sau: “Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.” Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn miễn phí 1900.6165

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165