Liên hệ tư vấn 1900.6165

Xử lý hóa đơn viết sai tên khách hàng

Trong công tác kế toán, người bán không tránh khỏi những lỗi thông thường khi lập hóa đơn, chứng từ như sai tên địa chỉ công ty, sai tên công ty, sai tên khách hàng…Vậy xử lý hóa đơn bị ghi sai như thế nào? Trong bài viết này, AZLAW sẽ hướng dẫn xử lý hóa đơn ghi sai tên khách hàng.

Theo quy định của Thông tư 39/2014/TT-BTC, cách xử lý hóa đơn ghi sai tên khách hàng được quy định tại điều 20, cụ thể:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Để đơn giản hóa vấn đề, AZLAW tóm tắc cách xử lý hóa đơn ghi sai tên khách hàng như sau:

Trường hợp thứ nhất: Lập hóa đơn chưa giao cho người mua tức là hóa đơn đã lập nhưng chưa xé khỏi cuống hóa đơn, nếu phát hiện sai tên khách hàng thì người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp thứ hai: Hóa đơn đã lập và giao cho người mua tức là hóa đơn đã lập và đã xé khỏi cuống hóa đơn nhưng lại ghi sai tên khách hàng thì sẽ xử lý theo 2 trường hợp là đã kê khai thuế và chưa kê khai thuế:

Nếu đã kê khai thuế:

  • Người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót.
  • Người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

Chưa kê khai thuế:

Đầu tiên, thu hồi hóa đơn sai sót

Người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Hóa đơn thu hồi phải kẹp vào quyển hóa đơn và phải xuất trình với cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Sau đó xuất lại hóa đơn mới theo đúng tên cho khách hàng. Hóa đơn viết sai người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai. Hai bên dùng hóa đơn mới để kê khai thuế.

LƯU Ý: trường hợp hoá đơn đã xé khỏi cuống, nhưng khách hàng lại huỷ hợp đồng không lấy hàng thì cần làm thủ tục huỷ hợp đồng, và làm biên bản thu hồi hoá đơn có chữ ký của 2 bên

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165