Thứ Tư (24/07/2024)

Phá tài sản của người khác phạt thế nào?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp hủy hoại tài sản của người khác được pháp luật quy định mức xử phạt như thế nào? Mức phạt khi hủy hoại, phá hoại tài sản của người khác là bao nhiêu tiền? Huỷ hoại tài sản ở mức nào thì bị đi tù?

Trả lời

Đối với các trường hợp huỷ hoại tài sản của người khác được chia ra làm hai mức độ xử lý đó là xử phạt hành chính và xử lý hình sự. Cụ thể:

Xử phạt hành chính hành vi huỷ hoại tài sản

Việc huỷ hoại tài sản của người khác ở mức chưa phải truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 15 nghị định 144/2021/NĐ-CP:

Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức, trừ trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định này;

Mức phạt thông thường theo quy định tính mức xử phạt hành chính là 3.500.000 VNĐ. Đối với các trường hợp khi mức huỷ hoại tài sản từ 2.000.000 VNĐ trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định của bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Xử lý hình sự đối với hành vi huỷ hoại tài sản của người khác

Mức xử lý hình sự đối với hành vi huỷ hoại tài sản được quy định tại điều 178 bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017)

Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
đ) Tài sản là di vật, cổ vật.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
c) Tài sản là bảo vật quốc gia;
d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;
đ) Để che giấu tội phạm khác;
e) Vì lý do công vụ của người bị hại;
g) Tái phạm nguy hiểm,
3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Hành vi phá hoại tài sản làm mất giá trị sử dụng hoặc làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của tài sản, đây là tội có cấu thành tội phạm vật chất.

Chủ thể: Chủ thể tội phạm phải là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội mà ở đây là hành vi hủy hoại tài sản hoặc làm hư hỏng tài sản của người khác. Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi chịu TNHS

Khách thể: Là tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng do người phạm tội thực hiện phải là tài sản của người khác, đó có thể là của cá nhân, tổ chức hoặc Nhà nước.

Lỗi, mục đích phạm tội: Lỗi của người thực hiện hành vi là lỗi cố ý. Theo đó, người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả đó xảy ra. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là gây nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra tuy không mong muốn nhưng vẫn cố ý để mặc cho hậu quả xảy ra.

Hành vi phạm tội: Hành vi cố ý hủy hoại tài sản được thể hiện dưới dạng hành động (đạp, đốt…) và dạng không hành động. Và được thực hiện bằng hình thức công cụ, phương tiện khác nhau.

Hậu quả của hành vi: Tội phạm này là tội phạm có cấu thành vật chất. Hậu quả của hành vi là yếu tố bắt buộc để tội phạm được cấu thành. Trong trường hợp này, tài sản bị xâm phạm phải bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng với giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đa bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan