Thứ Bảy (02/07/2022)

Hóa đơn


Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

Theo quy định hiện hành, trường hợp phát sinh nhu cầu sử dụng hóa đơn giấy, doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy. Theo quy định tại điều 10 nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định: Điều 10. Chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy1. […]


Gọi ngay