Chủ Nhật (23/06/2024)

Kê khai hóa đơn thay thế, điều chỉnh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hoá đơn sai sót kê khai như thế nào? Hướng dẫn kê khai hoá đơn thay thế, điều chỉnh.

Hóa đơn có sai sót: Theo quy định tại Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghi định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Hủy hóa đơn sai sót: Căn cứ tại khoản 1; 2 Điều 9 Nghị đinh 123/2020/NĐ-CP quy định: Trường hợp người bán lập hóa đơn khi thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ theo quy định tại khoản 1 và 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP sau đó có phát sinh việc hủy hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ. Người bán thực hiện hủy hóa đơn điện tử đã lập và thông báo với cơ quan thuế về việc hủy hóa đơn theo Mẩu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP; Nếu lập hóa đơn mới không cần phải chờ thông báo chấp nhận của cơ quan thuế.

Chú ý: Hóa đơn điện tử đã hủy nhưng vẫn phải lưu trữ theo thời gian quy định của pháp luật.

Xem thêm: Kê khai hóa đơn bỏ sót

Kê khai hóa đơn: Cả người mua lẫn người bán không kê khai vì đã chấm dứt việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Nếu người bán xuất hóa đơn mới cung cấp hàng hóa, dịch vụ thì người bán kê khai tại thời điểm xuất hóa đơn, người mua kê khai tại thời điểm nhận được hóa đơn xuất gởi. Theo quy định tại khoản 9 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, trường hợp ngày lập và phát hành khác nhau thì người bán kê khai tại thời điểm lập, người mua kê khai thuế theo thời điểm nhận được hóa đơn điện tử có đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định.

Thay thế hoặc điều chỉnh hóa đơn sai sót: Quy định tại Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP: Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điêu chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót.

Người bán lập hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh cho hóa đơn ban đầu, sau đó phát hiện sai sót thì người bán lập tiếp hóa đơn thay thế nếu trước đó đã lập hóa đơn thay thế, lập tiếp hóa đơn điều chỉnh nếu trước đó đã lập hóa đơn điều chỉnh, và không làm Mẩu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA.

Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót: Người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế.

Nếu giá trị trên hóa đơn có sai sót, cần tiến hành điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) theo đúng với thực tế điều chỉnh.

Kê khai khi xuất hóa đơn thay thế
– Nếu trong cùng kỳ khai thuế thì chỉ kê khai hóa đơn thay thế sau.
– Nếu khác kỳ khai thuế thì phải kê khai hóa đơn thay thế vào kỳ xuất hóa đơn bị sai

Kê khai khi xuất hóa đơn điều chỉnh:
– Nếu trong cùng kỳ kê khai thuế kê khai hết hóa đơn điều chỉnh.
– Nếu xuất khác kỳ khai thuế thì phải kê khai hóa đơn điều chỉnh vào kỳ xuất hóa đơn bị sai.

(Nguyên tắc điều chỉnh là chỉ chọn hoá đơn gốc để điều chỉnh cho lần đầu, các lần sau chỉ chọn hoá đơn bị điều chỉnh để làm nghiệp vụ điều chỉnh . Không thực hiện Điều chỉnh cho hoá đơn Điều chỉnh.)

Xem thêm: Kê khai bổ sung thuế GTGT

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan