Thứ Tư (24/07/2024)

Tin tức

Chuyên mục thông tin và cập nhật quy định mới về các văn bản hoặc thủ tục mới
Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ

Trong thời đại công nghệ 4.0 việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của quốc gia. Vậy tại sao lại cần ứng dụng khoa học và công nghệ? Thực tế tại Việt Nam việc hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy khoa học và công nghệ được thực hiện như thế nào?