Thứ Bảy (18/05/2024)

Thống nhất dân tộc Sán Chỉ khi thực hiện thủ tục hành chính

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Một số trường hợp khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đối với dân tộc San Chí sẽ không có thông tin trên hệ thống dangkykinhodoanh.gov.vn. Trường hợp này xử lý như thế nào?

Hàng nghìn người dân trên địa bàn các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (Thái Nguyên) nhiều năm qua mang thành phần dân tộc Sán Chí và San Chí. Nhưng khi làm căn cước công dân mới (CCCD) thì lại được ghi thành dân tộc Sán Chỉ, khiến người dân rất băn khoăn, do đó rất cần các cơ quan chức năng tăng cường giải thích, vận động, tuyên truyền để tạo đồng thuận trong nhân dân.

Trong giấy khai sinh và các giấy tờ cá nhân ghi là dân tộc Sán Chí, San Chí, nhưng đối chiếu với Danh mục các dân tộc Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ, ngày 2/3/1979 của Tổng cục Thống kê thì không có dân tộc nào có tên San Chí, Sán Chí. Vì vậy, ngày 16/7/2020, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) hướng dẫn xác định tên gọi dân tộc.

Ngày 4/8/2020, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có Văn bản số 779/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ, nêu rõ: “Người dân có các giấy tờ hộ tịch đã được cấp trước đây ghi thành phần dân tộc là Sán Chí, San Chí, nhưng trong Danh mục các dân tộc Việt Nam chỉ có thành phần dân tộc Sán Chỉ, cho nên xác định là có sai sót trong việc ghi thành phần dân tộc”. Bên cạnh đó, Văn bản số 495/BDT-TTĐB, ngày 21/8/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên về việc xác định nhóm dân tộc cho những người đã được ghi là dân tộc Sán Chí, San Chí cũng xác định Sán Chí và San Chí chính là dân tộc Sán Chỉ (tên gọi khác) thuộc nhóm dân tộc Sán Chay.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, ngày 21/5/2021, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên ban hành Văn bản số 521/STP-HCTP, nêu rõ: Đối với các trường hợp người dân có các giấy tờ hộ tịch đã được cấp, ghi thành phần dân tộc Sán Chí, San Chí thì sẽ được cải chính là Sán Chỉ. Khi cải chính thành phần dân tộc, ghi tên dân tộc nhóm nhỏ (Sán Chí, San Chí) trước, sau đó ghi tên chính thức của dân tộc (Sán Chỉ) trong ngoặc đơn, để không gây xáo trộn về hồ sơ, giấy tờ hộ tịch công dân đã cấp trước đây. Thí dụ: Ông Hoàng Văn A, dân tộc Sán Chí (Sán Chỉ).

Xem thêm: Đăng ký kinh doanh qua mạng

Như vậy, đối với các trường hợp khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thuộc dân tộc Sán Chí, San Chí thì có thể nhập dân tộc Sán Chỉ trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp để thực hiện hồ sơ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan