Liên hệ tư vấn 1900.6165

Giấy phép

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Các cơ sở muốn hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu xuất bản phẩm phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật và có giấy phép trước khi tiến hành hoạt động. Cơ sở kinh doanh xuất bản phẩm là ...
HOTLINE: 19006165