Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Sáu 19

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật không?

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, trước đây có một người làm đại diện theo pháp luật, nhưng trong quá trình hoạt động việc chỉ có một người đại diệ