Liên hệ tư vấn 1900.6165
Chủ Nhật (28/02/2021)

Giấy phép

Trình tự cấp giấy phép phân phối rượu

Trình tự cấp giấy phép phân phối rượu

Doanh nghiệp muốn hoạt động phân phối rượu phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật. Trước khi tiến hành phân phối rượu cần xin giấy phép phân phối rượu tại Bộ Công Thương Điều ...
HOTLINE: 19006165