Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Tám 22

Doanh nghiệp

Công văn số 234/ĐKKD-NV hướng dẫn thi hành liên quan tới quyết định 27/2018/QĐ-TTg

Công văn số 234/ĐKKD-NV hướng dẫn thi hành liên quan tới quyết định 27/2018/QĐ-TTg

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ------------------- Số: 234/ĐKKD-NV V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành quyết định số 27/2018
Yêu cầu trích dẫn quy định khi đăng ký kinh doanh

Yêu cầu trích dẫn quy định khi đăng ký kinh doanh

Văn phòng đại diện có được kinh doanh không?

Văn phòng đại diện có được kinh doanh không?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Thay đổi đại diện theo pháp luật bị chết

Thay đổi đại diện theo pháp luật bị chết

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn