Thứ Tư (06/07/2022)

Giấy phép

Thông báo website với BCT

Thông báo website với BCT

Trường hợp nào cần thông báo website với bộ công thương? Những loại website nào thì cần làm thủ tục thông báo website thương mại điện tử bán hàng? Trường hợp nào phải làm thủ tục thông báo website...
Gọi ngay