Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Sáu, Tháng Năm 24

Doanh nghiệp

Chuyển nhượng cổ phần có cần xác nhận của công ty?

Chuyển nhượng cổ phần có cần xác nhận của công ty?

Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có cần sự đồng ý của công ty hoặc các cổ đông khác hay không? Khi chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ đông có bắt buộc phải thông báo
Thành viên hội đồng quản trị có bắt buộc phải là cổ đông?

Thành viên hội đồng quản trị có bắt buộc phải là cổ đông?

Các thủ tục cần thực hiện khi thành lập công ty dịch vụ việc làm

Các thủ tục cần thực hiện khi thành lập công ty dịch vụ việc làm

Thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Thành lập công ty tại Hà Tĩnh

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Thời hạn góp vốn khi tăng vốn điều lệ là bao lâu?

Vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh chuyển thanh doanh nghiệp

Vấn đề thuế đối với hộ kinh doanh chuyển thanh doanh nghiệp