Thứ Năm (22/02/2024)

Giấy phép

Giấy phép nhập khẩu máy in lưới (lụa)

Giấy phép nhập khẩu máy in lưới (lụa)

Máy in lưới (lụa) là gì? Máy in lưới (lụa) là một loại máy in được sử dụng để in trên các vật liệu dạng lụa hoặc vải. Nó sử dụng một bộ lưới để đẩy mực in lên vật liệu và tạo ra hình ảnh hoặc chữ. Má...