Thứ Bảy (21/05/2022)

Giấy phép

Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Điều kiện nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Việc nhập khẩu máy móc, dây truyền công nghệ đã qua sử dụng được quy định tại quyết định 18/2019/QĐ-TTg cụ thể như sau: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Quyết định này quy định tiêu chí, hồ sơ, trình ...
Gọi ngay