Thứ Tư (19/01/2022)

Giấy phép

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

Hoạt động dịch vụ việc làm là gì? Theo quy định tại điều 36 luật việc làm 2013 giải thích quy định về dịch vụ việc làm như sau: Điều 36. Dịch vụ việc làm1. Dịch vụ việc làm bao gồm: tư vấn, giớ...
Gọi ngay