Thứ Hai (22/07/2024)

Giấy phép

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là gì? Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là một trong những giai đoạn bắt buộc khi cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, chủ cơ sở và ngườ...