Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Ba, Tháng Năm 22

Doanh nghiệp

Mua lại cổ phần trong công ty cổ phần

Mua lại cổ phần trong công ty cổ phần

Theo quy định của điều 115 Luật doanh nghiệp 2014 về quyền của cổ đông phổ thông có nêu rõ về nghĩa vụ và điều kiện rút vốn với cổ đông phổ thông như sau: Điều 115. Nghĩa vụ của c