Thứ Bảy (18/05/2024)

Giấy phép

Ưu đãi dự án sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Ưu đãi dự án sản phẩm công nghiệp hỗ trợ

Sản phẩm công nghiêp hỗ trợ ưu tiên phát triển Theo quy định tại khoản 3 điều 3 nghị định 111/2015/NĐ-CP quy định về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển như sau: Điều 3. Giải thích ...