Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Bảy, Tháng Tám 17

Doanh nghiệp

Tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên có quy định tối thiểu không?

Tỷ lệ thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên có quy định tối thiểu không?

Theo quy định tại điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tỷ lệ biểu quyết thông qua nghị quyết của hội đồng thành viên như sau:Điều 60. Nghị quyết của Hội đồng thành viên2
Xác thực tính toàn vẹn (không thay đổi) của dữ liệu được ký

Xác thực tính toàn vẹn (không thay đổi) của dữ liệu được ký

Tìm đơn vị thành lập công ty tại Hoà Bình?

Tìm đơn vị thành lập công ty tại Hoà Bình?

Đăng ký kế toán trưởng với sở KHĐT

Đăng ký kế toán trưởng với sở KHĐT

Thời điểm nộp phí công bố thông tin khi đăng ký kinh doanh?

Thời điểm nộp phí công bố thông tin khi đăng ký kinh doanh?

Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an

Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an

Dân sự

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là một trong những biện pháp sẽ được sử dụng trong m
Giải thích quy định pháp luật về đặt cọc

Giải thích quy định pháp luật về đặt cọc

Thế chấp tài sản là gì?

Thế chấp tài sản là gì?

Trách nhiệm pháp lý là gì?

Trách nhiệm pháp lý là gì?

Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là gì?