Thứ Năm (27/01/2022)

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh như thế nào? Cách lập tờ khai lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Lệ phí môn bài là khoản lệ phí phải nộp bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức, công ty khi bắt đầu hoạt động kinh doanh…tuy nhiên đối với các đơn vị trực thuộc nhiều người chưa rõ về việc khai nộp lệ phí môn bài như thế nào? Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về việc khai và nộp lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc.

Về hình thức khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Đối với lệ phí môn bài khai cho đơn vị trực thuộc cũng tương tự như khai cho đơn vị chủ quản gồm 3 cách chính:
– Khai bằng tời khai giấy mẫu 01/MBAI theo nghị định 139/2016/NĐ-CP
– Khai qua phần mềm HTKK và nộp trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
– Khai trực tiếp trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
Lưu ý: Hiện nay đa số các cơ quan thuế điều yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ qua mạng do đó nếu có nhu cầu nộp trực tiếp đơn vị vui lòng liên hệ trước cơ quan thuế để kiểm tra

Xem thêm: Đăng ký mã số thuế cho địa điểm kinh doanh

Nộp tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc tại đâu

Đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phân biệt ra 2 loại là cùng địa phương và khác địa phương (khác tỉnh, thành phố)

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc cùng địa phương
Đối với trường hợp này, nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tờ khai lệ phí môn bài sẽ nộp gộp vào tờ khai lệ phí môn bài của đơn vị chủ quản theo điểm a2 khoản 1 điều 5 thông tư 302/2016/TT-BTC như sau: “a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
Với trường hợp đơn vị trực thuộc cùng địa phương nhưng hạch toán độc lập thì vẫn khai lệ phí môn bài riêng cho từng đơn vị.

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc khác địa phương (khác tỉnh)
Trường hợp đơn vị trực thuộc khác địa phương với trụ sở chính thì nộp đơn vị trực thuộc nộp trực tiếp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý tại địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở theo điểm a2 khoản 1 điều 5 thông tư 302/2016/TT-BTC: “a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Lưu ý: Hiện tại theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP địa điểm kinh doanh có thể lập khác tỉnh đối với trụ sở chính mà không cần thành lập chi nhánh, đối với trường hợp này theo quy định của thông tư 302/2016/TT-BTC việc khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh, trên tờ khai lệ phí môn bài không ghi mã số thuế (vì địa điểm kinh doanh không có mã số thuế).

Thời hạn khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP thời hạn nộp lệ phí môn bài được quy định như sau: “Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

Khai và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh

Theo hướng dẫn của công văn 73110/CT-TTHT của cục thuế thành phố Hà Nội ngày 19/09/2019 hướng dẫn khai và nộp lệ phí môn bài cho địa điểm kinh doanh khác tỉnh như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam có trụ sở tại Bắc Ninh, có mở địa điểm kinh doanh tại Hà Nội theo Quyết định số 108/2018/NĐ-CP (không thành lập chi nhánh tại Hà Nội), địa điểm kinh doanh không có mã số riêng thì:
– Về đăng ký thuế cho địa điểm kinh doanh: Công ty gửi hồ sơ đăng ký thuế tới cơ quan Thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của Công ty ( Cục Thuế TP Hà Nội) để Cơ quan Thuế cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh.
– Về lệ phí môn bài: Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số này để kê khai, nộp thuế môn bài theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm bản photo công văn số 3431/TCT-KK ngày 28/8/2019; Công văn số 3200/TCT-KT ngày 12/8/2019; công văn số 3302/TCT-KK ngày 20/8/2019 của Tổng cục Thuế để Công ty nghiên cứu, thực hiện)
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Công nghiệp Kongo Việt Nam được biết và thực hiện./.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay