Liên hệ tư vấn 1900.6165
Thứ Tư, Tháng Sáu 26

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Lệ phí môn bài là khoản lệ phí phải nộp bắt buộc đối với các đơn vị, tổ chức, công ty khi bắt đầu hoạt động kinh doanh…tuy nhiên đối với các đơn vị trực thuộc nhiều người chưa rõ về việc khai nộp lệ phí môn bài như thế nào? Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn cụ thể về việc khai và nộp lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc.

Về hình thức khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Đối với lệ phí môn bài khai cho đơn vị trực thuộc cũng tương tự như khai cho đơn vị chủ quản gồm 3 cách chính:
– Khai bằng tời khai giấy mẫu 01/MBAI theo nghị định 139/2016/NĐ-CP
– Khai qua phần mềm HTKK và nộp trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
– Khai trực tiếp trên trang nhantokhai.gdt.gov.vn (cần chữ ký số)
Lưu ý: Hiện nay đa số các cơ quan thuế điều yêu cầu đơn vị nộp hồ sơ qua mạng do đó nếu có nhu cầu nộp trực tiếp đơn vị vui lòng liên hệ trước cơ quan thuế để kiểm tra

Nộp tờ khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc tại đâu

Đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phân biệt ra 2 loại là cùng địa phương và khác địa phương (khác tỉnh, thành phố)

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc cùng địa phương
Đối với trường hợp này, nếu đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc tờ khai lệ phí môn bài sẽ nộp gộp vào tờ khai lệ phí môn bài của đơn vị chủ quản theo điểm a2 khoản 1 điều 5 thông tư 302/2016/TT-BTC như sau: “a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
Với trường hợp đơn vị trực thuộc cùng địa phương nhưng hạch toán độc lập thì vẫn khai lệ phí môn bài riêng cho từng đơn vị.

Khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc khác địa phương (khác tỉnh)
Trường hợp đơn vị trực thuộc khác địa phương với trụ sở chính thì nộp đơn vị trực thuộc nộp trực tiếp hồ sơ khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế quản lý tại địa phương nơi đơn vị trực thuộc đặt trụ sở theo điểm a2 khoản 1 điều 5 thông tư 302/2016/TT-BTC: “a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Lưu ý: Hiện tại theo quy định tại nghị định 108/2018/NĐ-CP địa điểm kinh doanh có thể lập khác tỉnh đối với trụ sở chính mà không cần thành lập chi nhánh, đối với trường hợp này theo quy định của thông tư 302/2016/TT-BTC việc khai lệ phí môn bài tại cơ quan thuế nơi đặt địa điểm kinh doanh, trên tờ khai lệ phí môn bài không ghi mã số thuế (vì địa điểm kinh doanh không có mã số thuế)

Thời hạn khai lệ phí môn bài cho đơn vị trực thuộc

Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định trên.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan