Thứ Bảy (18/05/2024)

Kê khai thuế cho văn phòng đại diện?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Các công việc về thuế khi thành lập văn phòng đại diện? Văn phòng đại diện kê khai và nộp những loại thuế nào? Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ thuế cho văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện của công ty mới thành lập phải làm các thủ tục về thuế gì? Văn phòng đại diện là một trong các loại đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh chỉ có chức năng thực hiện theo ủy quyền của doanh nghiệp trong một số công việc nhất định. Vậy, văn phòng đại diện phải kê khai thuế như thế nào?

Kê khai, lệ phí môn bài: Theo khoản 1 điều 11 nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định

Điều 11. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
Người nộp thuế thực hiện các quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 45 Luật Quản lý thuế và các quy định sau đây:
1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế có nhiều hoạt động, kinh doanh trên nhiều địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 45 Luật Quản lý thuế là cơ quan thuế nơi có hoạt động kinh doanh khác tỉnh, thành phố nơi có trụ sở chính đối với các trường hợp sau đây:

k) Khai lệ phí môn bài tại nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 điều 44 luật doanh nghiệp 2020 quy định

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy, theo quy định về lệ phí môn bài, văn phòng đại diện không phải khai, nộp lệ phí môn bài

Kê khai, nộp thuế GTGT: Theo quy định trên, VPĐD không có chức năng kinh doanh nên không phát sinh thuế GTGT đầu ra. Vì vậy, việc kê khai thuế tập trung tại trụ sở chính.

Kê khai, nộp thuế TNCN: Trường hợp văn phòng đại diện trả lương cho người lao động thì kê khai thuế TNCN riêng. Trường hợp công ty trả lương cho người lao động thì công ty có nghĩa vụ kê khai thuế TNCN (VPĐD không phải kê khai

Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: Văn phòng đại diện là đơn vị hạch toàn phụ thuộc do vậy công ty sẽ kê khai tập trung tại trụ sở chính. Trường hợp văn phòng đại diện là đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì văn phòng đại diện không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phân phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Tham khảo văn bản số 1056/CT-TTHT ngày 08/02/2017 về việc kê khai nộp thuế của văn phòng đại diện của Cục thuế TP HCM như sau:
Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế:
Tại Khoản 1c, Điều 11 quy định về khai thuế giá trị gia tăng (GTGT):
“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”
Tại Khoản 1c, Điều 12 quy định về khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
“Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.”
Tại Khoản 1 Điều 17 quy định về khai thuế môn bài:
“Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.
Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.
…”

Vì vậy, văn phòng đại diện phải thực hiện các công việc kê khai thuế như sau:
Đối với lệ phí môn bài văn phòng đại diện không phải nộp lệ phí môn bài.
Thuế giá trị gia tăng nếu Văn phòng không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì Công ty kê khai tập trung tại trụ sở chính. Các hóa đơn đầu vào liên quan đến chi phí hoạt động của Văn phòng (mang tên, mã số thuế của Văn phòng) Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng các điều kiện về khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.
Đối với thuế TNCN: Nếu Công ty trực tiếp ký hợp đồng lao động và chi trả lương cho người lao động làm việc tại Văn phòng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN tập trung tại Công ty. Trường hợp Văn phòng trực tiếp chi trả lương cho người lao động thì Văn phòng phải thực hiện đăng ký thuế, khấu trừ, kê khai nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý Văn phòng.

Xem thêm: Kê khai thuế cho chi nhánh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan