Thứ Bảy (18/05/2024)

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm theo quy định hiện hành. Nội dung của ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm? Tư vấn lập giấy ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm.

Ủy quyền công bố mỹ phẩm là gì?

Công bố mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc trước khi đưa mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam. Ủy quyền công bố mỹ phẩm là một tài liệu khi thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm. Theo đó, bên ủy quyền là chủ sở hữu mỹ phẩm ủy quyền cho bên đứng tên công bố và phân phối mỹ phẩm tại Việt Nam

Yêu cầu của giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Nhiều trường hợp do không nắm rõ quy định thường làm ủy quyền công bố mỹ phẩm dẫn tới việc làm lại tương đối mất thời gian và công sức. Giấy ủy quyền để thực hiện công bố mỹ phẩm thực tế không có mẫu mà phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điều 6 thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

Điều 6. Quy định về Giấy ủy quyền
1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
đ) Thời hạn ủy quyền;
e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền

Ngoài ra, đối với các trường hợp giấy ủy quyền gửi từ nước ngoài về phải được hợp pháp hóa lãnh sự trước khi gửi về Viêt Nam. Khách hàng có thể sử dụng mẫu dưới đây do AZLAW biên soạn chuẩn như sau:

Xem thêm: Công bố mỹ phẩm nhập khẩu


Mẫu ủy quyền công bố mỹ phẩm tiếng anh

AUTHORIZATION LETTER

We, the owner:
Name: [tên chủ sở hữu mỹ phẩm]
Address: [địa chỉ CSH mỹ phẩm]
Hereby certify:
Name: [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường]
Address: [địa chỉ đưa sản phẩm ra thị trường]
is authorized to :
– Apply necessary legal administrative procedures to register the cosmetic products in Vietnam.
– Import and Distribute Our Cosmetics to Vietnam Market;
Name of Products:
[Tên sản phẩm]
Manufactured by [Tên đơn vị sản xuất]
Address: [Địa chỉ đơn vị sản xuất]
We commit to provide Products information file (PIF) completely to [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường] who take charge of importing and distributing our cosmetics to Vietnam market.
Duration of authorization: From …/20… to …/20…
Full name of the president: ………………….
Position: …………………….
Signature:

Đối với trường hợp nhập khẩu theo nhãn hàng có thể thay “Name of Products” thành “Brand name” hoặc “Product Brand”

Mẫu ủy quyền công bố mỹ phẩm tiếng Việt

GIẤY ỦY QUYỀN

Chúng tôi, chủ sở hữu:
Tên đơn vị: [thông tin chủ sở hữu mỹ phẩm]
Địa chỉ: [thông tin chủ sở hữu mỹ phẩm]
Xác nhận rằng:
Tên đơn vị: [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường]
Địa chỉ: [địa chỉ đưa sản phẩm ra thị trường]
được ủy quyền để:
– Thực hiện các thủ tục hành chính pháp lý cần thiết để đăng ký sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam.
– Nhập khẩu và Phân phối Mỹ phẩm của Chúng tôi vào Thị trường Việt Nam;
Tên sản phẩm hoặc nhãn hàng: [Tên sản phẩm]
Sản xuất bởi [Tên đơn vị sản xuất]
Địa chỉ: [Địa chỉ đơn vị sản xuất]
Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ tệp thông tin Sản phẩm (PIF) cho [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường] chịu trách nhiệm nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm của chúng tôi vào thị trường Việt Nam.
Thời hạn ủy quyền: Từ …/20… đến ngày …/20…
Người đại diện:………………….
Chức vụ: …………………….
Chữ ký:

Xem thêm: Cách lập phiếu công bố mỹ phẩm

Dịch vụ soạn thảo giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Trong trường hợp khách hàng thực hiện thủ tục công bố mỹ phẩm gặp khó khăn trong việc soạn thảo ủy quyền có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.
1. Ủy quyền công bố mỹ phẩm theo mẫu nào? Ủy quyền công bố mỹ phẩm không có biểu mẫu cụ thể. Mẫu ủy quyền công bố mỹ phẩm do AZLAW cung cấp căn cứ theo yêu cầu về ủy quyền theo thông tư 06/2011/TT-BYT
2. Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu? Mỹ phẩm trước khi nhập khẩu về Việt Nam phải được đơn vị nhập khẩu tiến hành công bố và chịu trách nhiệm về nội dung công bố => Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan