Thứ Năm (07/07/2022)

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm

Mẫu giấy ủy quyền công bố mỹ phẩm, nội dung của ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm, tư vấn lập giấy ủy quyền nhập khẩu mỹ phẩm. Liên hệ dịch vụ công bố mỹ phẩm nhập khẩu 19006165

Công bố mỹ phẩm là thủ tục bắt buộc trước khi đưa mỹ phẩm lưu hành tại Việt Nam. Tuy nhiên nhiều trường hợp do không năm rõ quy định thường làm sai hồ sơ dẫn tới việc làm lại tương đối mất thời gian và công sức. Một trong những vấn đề thường xuyên gặp phải là sai mẫu giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền để thực hiện công bố mỹ phẩm thực tế không có mẫu mà phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại điều 6 thông tư 06/2011/TT-BYT như sau:

Điều 6. Quy định về Giấy ủy quyền
1. Ngôn ngữ trình bày là tiếng Việt, tiếng Anh hoặc song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.
2. Giấy uỷ quyền phải có đầy đủ các nội dung sau:
a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất; trường hợp bên uỷ quyền là chủ sở hữu sản phẩm thì cần nêu rõ tên, địa chỉ của chủ sở hữu sản phẩm và tên, địa chỉ của nhà sản xuất;
b) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân được ủy quyền;
c) Phạm vi ủy quyền (đứng tên công bố và phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam);
d) Nhãn hàng hoặc tên sản phẩm được ủy quyền;
đ) Thời hạn ủy quyền;
e) Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam;
g) Tên, chức danh, chữ ký của người đại diện cho bên uỷ quyền

Xem thêm: Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tuy nhiên khách hàng có thể sử dụng mẫu dưới đây do AZLAW biên soạn chuẩn như sau:

AUTHORIZATION LETTER

We, the owner:
Name: [tên chủ sở hữu mỹ phẩm]
Address: [địa chỉ CSH mỹ phẩm]
Hereby certify:
Name: [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường]
Address: [địa chỉ đưa sản phẩm ra thị trường]
is authorized to :
– Apply necessary legal administrative procedures to register the cosmetic products in Vietnam.
– Import and Distribute Our Cosmetics to Vietnam Market;
Name of Products:
[Tên sản phẩm]
Manufactured by [Tên đơn vị sản xuất]
Address: [Địa chỉ đơn vị sản xuất]
………………………………………………………………………………………
We commit to provide Products information file (PIF) completely to [Tên đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường] who take charge of importing and distributing our cosmetics to Vietnam market.
Duration of authorization: From …/20… to …/20…
Full name of the president: ………………….
Position: …………………….
Signature:

Xem thêm: Cách lập phiếu công bố mỹ phẩm

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay