Chủ Nhật (23/06/2024)

Yêu cầu thu hồi số công bố mỹ phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Công ty đã thực hiện công bố mỹ phẩm nhưng giờ không có nhu cầu bán sản phẩm muốn thu hồi số công bố mỹ phẩm thì phải làm thế nào?

Đối với mỹ phẩm khi tiến hành đưa sản phẩm ra lưu thông phải làm thủ tục công bố mỹ phẩm. Sau khi công bố mỹ phẩm kết quả đơn vị nhận được là phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm. Phiếu tiếp nhận công bố mỹ phẩm có giá trị 5 năm và chỉ bị thu hồi trong một số trường hợp theo quy định tại điều 45 thông tư 06/2011/TT-BYT:

Điều 46. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
1. Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi khi xảy ra một trong các tr­ường hợp sau:
a) Mỹ phẩm l­ưu thông có 2 lô không đạt chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng mỹ phẩm kết luận;
b) Mỹ phẩm l­ưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố;
c) Mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch nguồn gốc, xuất xứ;
d) Mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm;
đ) Mỹ phẩm không an toàn cho ngư­ời sử dụng;
e) Mỹ phẩm lưu thông có chứa thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm, các chất có nồng độ, hàm l­ượng v­ượt quá giới hạn cho phép;
g) Mỹ phẩm bị các cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền kết luận là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc mạo nhãn của sản phẩm khác đã được phép lưu hành;
h) Mỹ phẩm bị cấm l­ưu hành ở nước sở tại;
i) Tổ chức, cá nhân đ­ưa sản phẩm ra thị tr­ường có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
k) Không có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này;
l) Giả mạo tài liệu, sử dụng con dấu giả hoặc giả mạo chữ ký, dấu của cơ quan chức năng Việt Nam hoặc nước ngoài, của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm;
m) Kê khai không trung thực các nội dung trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
2. Thẩm quyền ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:
a) Cục Quản lý dược – Bộ Y tế ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm sản xuất trong nước do Cục Quản lý dược cấp số tiếp nhận trước ngày 25/4/2009, mỹ phẩm nhập khẩu trong phạm vi toàn quốc.
b) Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ­ương ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại địa phương do đơn vị mình cấp.
c) Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị ra quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do đơn vị mình cấp.

Xem thêm: Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Như vậy, đối với các trường hợp trên đây, nếu tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm có yêu cầu đề nghị thu hồi số công bố mỹ phẩm thì vẫn có thể gửi văn bản yêu cầu tới các cơ quan cấp số công bố để tiến hành thu hồi mỹ phẩm. Nội dung văn bản ghi rõ các số tiếp nhận công bố mỹ phẩm và lý do yêu cầu thu hồi. Với các mỹ phẩm nhập khẩu sẽ gửi văn bản yêu cầu thu hồi tới Cục quản lý dược thuộc Bộ Y Tế. Cục quản lý dược sẽ xem xét và ra quyết định thu hồi số công bố mỹ phẩm này.

Mẫu quyết định thu hồi số công bố mỹ phẩm

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan