Thứ Tư (24/07/2024)

Đăng ký ngành nghề “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay”

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay đăng ký mã ngành nào? Làm sao để đăng ký sinh trắc dấu vân tay. Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh

Quy định về ghi ngành nghề kinh doanh

Muốn đăng ký ngành nghề “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay” thì đưa vào mã ngành nào? Cách thức ghi mã ngành “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay” theo đúng quy định pháp luật. Đầu tiên, việc tra và ghi mã ngành đã được AZLAW hướng dẫn tại bài viết về tra cứu mã ngành, nghề theo đó việc tra và ghi mã ngành theo các nguyên tắc sau:
– Mã ngành ghi theo quyết định 27/2018/QĐ-TTg
– Mã ngành không có trong quyết định thì trích dẫn theo luật chuyên ngành
– Mã ngành không có trong hệ thống ngành nghề và luật chuyên ngành thì xem xét ghi nhận

Tương tự như vậy, đối với ngành nghề dịch vụ sinh trắc dấu vân tay hiện tại không có trong bảng mã ngành của quyết định 27/2018/QĐ-TTg, mặt khác các văn bản pháp luật hiện tại cũng chưa quy định cụ thể về ngành nghề này do đây là một ngành nghề mới.

Ngành nghề “dịch vụ sinh trắc vân tay”

Tuy nhiên, văn bản số 4967/BKHĐT-ĐKKD ngày 16/06/2016 của Bộ kế hoạch đầu tư về việc đăng ký ngành nghề kinh doanh “Dịch vụ sinh trắc vân tay” có hướng dẫn như sau:

Trả lời công văn 367/BKHĐT-ĐKKD ngày 14/01/2016 của Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh, Bộ KHĐT có hướng dẫn như sau:
Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại điều 6, điều 7 Luật đầu tư 2014. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh theo quy định tại điều 7 nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2016 của chính phủ
Ngày 16/02/2016, tổng cục thống kê (Bộ KHĐT) có công văn số 71/TCTK-PPCĐ xếp mã đối với hoạt động “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay” (sao gửi kèm theo). Theo đó, hoạt động này được xếp vào mã 74909: Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ khác chưa được phân vào đâu.
Liên quan đến việc đăng ký kinh doanh đối với ngành, nghề “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay, ngày 30/05/2016, tổng cục cảnh sát – Bộ công an có công văn số 1680/C41-C64 đóng góp ý kiến về vấn đề này (sao gửi kèm theo). Theo ý kiến của Tổng cục cảnh sát – Bộ công an thì dịch vụ sinh trắc dấu vân tay là một loại hình kinh doanh mới xuất hiện. Ngành, nghề này rất dễ bị các đối tượng lợi dụng để hoạt động mê tín, dị đoan, thậm chí lừa đảo.
Do vậy, đề nghị quý sở yêu cầu doanh nghiệp làm rõ nội hàm hoạt động dịch vụ kinh doanh sinh trắc dấu vân tay để có cơ sở xem xét cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Trường hợp cấp đăng ký kinh doanh ngành, nghề “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay” cho doanh nghiệp đề nghị quý sở cung cấp thông tin có liên quan để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau thành lập, tránh tình trạng lợi dụng ngành, nghề kinh doanh này để thực hiện hoạt động mê tín, dị đoan

Như vậy, theo hướng dẫn trên thì ngành nghề sinh trắc dấu vân tay có thể đăng ký như sau:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
– Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay (doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật và không hoạt động mê tín, dị đoan)

Trong một số trường hợp, khi đăng ký ngành nghề này có thể sẽ bị thông báo bổ sung theo quy định tại khoản 3, 4 nghị định 01/2021/NĐ-CP

Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh
3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Tuy nhiên, cần lưu ý ngành nghề “dịch vụ sinh trắc dấu vân tay” đáp ứng 2 điều kiện:
– Ngành nghề không có điều kiện (Xem danh mục ngành có điều kiện của luật đầu tư 2020)
– Hiện tại, chưa có văn bản pháp luật hướng dẫn (nhưng đã có công văn hướng dẫn)

Do vậy, việc ghi ngành nghề theo đúng quy định phải theo khoản 5 điều 7 nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh
5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Như vậy, theo các quy định trên, việc đăng ký ngành nghề sinh trắc dấu vân tay là hoàn toàn khả thi. Nếu khách hàng không tự tin về việc đăng ký mã ngành này có thể liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan