Thứ Bảy (15/06/2024)

Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự thủ tục chấm dứt (đóng cửa, giải thể) địa điểm kinh doanh. Hướng dẫn đóng cửa địa điểm kinh doanh

Khi địa điểm kinh doanh không hoạt động nữa thì phải làm như thế nào? Giải thể địa điểm kinh doanh cần chuẩn bị các hồ sơ gì?

Hồ sơ chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Theo quy định tại điều 72 nghị định 01/2021/NĐ-CP trước khi chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh thì địa điểm kinh doanh phải hoàn thành nghĩa vụ về thuế theo quy định. Sau đó gửi hồ sơ tới phòng ĐKKD nơi địa điểm kinh doanh đặt trụ sở gồm:
– Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh
Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Điều 72. Chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh
1. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh … phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt … địa điểm kinh doanh…
3. Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc … địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của … địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của … địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động … địa điểm kinh doanh.

Thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Chấm dứt địa điểm kinh doanh tại phòng ĐKKD
Việc nộp hồ sơ chấm dứt địa điểm kinh doanh có thể thực hiện online bằng tài khoản đăng ký kinh doanh. Trong vòng 3 ngày làm việc nếu hồ sơ hợp lệ phòng ĐKKD sẽ ra thông báo chấp nhận hợp lệ hồ sơ và trả kết quả về việc chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh

Chấm dứt địa điểm kinh doanh tại cơ quan thuế
Một số trường hợp địa điểm đăng ký kinh doanh đăng ký trước đây có mã số thuế sẽ phải thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế (Địa điểm kinh doanh hiện nay không có mã số thuế). Hồ sơ chấm dứt mã số thuế địa điểm kinh doanh:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế (mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC)
– Bản sao giấy đăng ký địa điểm kinh doanh
– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế

Sau khi thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh, đơn vị thực hiện nộp lại tờ khai lệ phí môn bài tới CQT để hệ thống không tự động tính lệ phí môn bài cho các năm tiếp theo.

Xem thêm:
Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh
Chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Hướng dẫn chấm dứt địa điểm kinh doanh có thể thực hiện qua mạng. Nếu chưa rõ vui lòng liên hệ để được hỗ trợ!

Câu hỏi thường gặp

1. Thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh do ai ký? Thông báo đóng của địa điểm kinh doanh do đại diện theo pháp luật công ty ký (nếu địa điểm trực thuộc công ty), do người đứng đầu chi nhánh ký (nếu địa điểm trực thuộc chi nhánh)
2. Đóng cửa địa điểm kinh doanh có cần biên bản họp. quyết định hay không? Việc chấm dứt (đóng cửa) địa điểm không cần sự đồng ý của HĐTV, HĐQT, ĐHĐCD do vậy không cần nộp kèm biên bản họp, quyết định.
3. Địa điểm kinh doanh có mã số thuế không? Theo quy định hiện nay địa điểm kinh doanh không có mã số thuế. Một số trường hợp trước đây địa điểm kinh doanh có mã số thuế.
4. Chấm dứt kho hàng của công ty? Thường kho hàng được đăng ký với hình thức địa điểm kinh doanh. Do vậy để chấm dứt hoạt động kho hàng thì làm tương tự như hướng dẫn trên.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan