Liên hệ tư vấn 1900.6165

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Theo quy định mới của nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi điều 11 nghị định 78/2018/NĐ-CP có quy định như sau:”Trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này….”, như vậy, đối với hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty có thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (do chủ tịch HĐQT/HĐVT ký) và thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (do đại diện theo pháp luật của công ty ký) có cần phải làm hai ủy quyền hay không?

Trả lời

Theo quy định cũ của nghị định 78/2018/NĐ-CP quy định:Trường hợp người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp…”, nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi như sau:”Trường hợp người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp…”

Trên thực tế một số trường hợp người đại diện theo pháp luật trong một số công ty chết/mất tích/bất hợp tác… thì việc giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định trở lên khó khăn do không có hướng dẫn cụ thể. Việc sửa đổi quy định về ủy quyền theo quy định cũ để giải quyết các vấn đề này, theo đó khi gặp một số vấn đề với người đại diện theo pháp luật (chết/mất tích/không hợp tác…) thì chủ sở hữu công ty/chủ tịch HĐTV/HĐQT có thể thay mặt ký. Tuy nhiên khi thực hiện thủ tục một số phòng ĐKKD lại có hiểu nhầm về vấn đề này yêu cầu nhiều hơn 1 văn bản ủy quyền của đại diện theo pháp luật công ty, điều này là không chính xác, theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Điều 31. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Mặt khác nội dung điều 43 của nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về “Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần” do vậy theo điều 31 luật doanh nghiệp 2014 thì việc đăng ký thay đổi thuộc trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật công ty. Thực tế trên các quyết định thay đổi của công ty cũng thường có nội dung “giao cho giám đốc (đại diện theo pháp luật) công ty thực hiện thi hành quyết định này“.

Do thẩm quyền thay đổi thuộc về đại diện theo pháp luật của công ty nên đại diện công ty có thể ký ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ để thay đổi trong trường hợp có thay đổi đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên trên thực tế khi xử lý hồ sơ có thể vẫn bị yêu cầu theo nội dung này nên khác hàng có thể làm văn bản khiếu nại thông báo của phòng đăng ký kinh doanh để hồ sơ được xử lý một cách trôi chảy và nhanh nhất.


Xem thêm: uỷ quyền cá nhân làm đăng ký kinh doanhuỷ quyền cho tổ chức làm đăng ký kinh doanh

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165