Chủ Nhật (23/06/2024)

Uỷ quyền đăng ký hộ kinh doanh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào? Cách thức uỷ quyền thành lập hộ kinh doanh? Quy định về uỷ quyền thành lập hộ kinh doanh

Trước đây theo quy định tại nghị định 78/2015/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về việc uỷ quyền thành lập hộ kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay nghị định 01/2021/NĐ-CP đã có hướng dẫn cụ thể về việc uỷ quyền thực hiện thu tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh cụ thể tại điều 84 nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Điều 84. Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
4. Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Xem thêm: Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Trước đây, quy định cũ không thể hiện rõ nội dung uỷ quyền thực hiện thủ tục, do vậy một số địa bàn không cho phép đăng ký hộ kinh doanh thông qua uỷ quyền và yêu cầu chủ hộ trực tiếp thực hiện thủ tục này.

Điều 12. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:
1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Để uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh có 2 cách:
– Uỷ quyền với cá nhân thực hiện
– Sử dụng hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu đối với tổ chức


Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày …/…/20.., chúng tôi gồm:
Bên ủy quyền (Bên A): Ghi rõ thông tin đại diện hộ kinh doanh uỷ quyền theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đó như CMND/CCCD
Bên được ủy quyền (Bên B):
Họ và tên:
CMND số:
Địa chỉ :
Số điện thoại: Email:
Hai bên thỏa thuận việc Bên B nhận ủy quyền thay mặt Bên A thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và nhận kết quả (không loại trừ các công việc trả lời thông báo của phòng đăng ký kinh doanh, rút hồ sơ (nếu có)) cho Bên A. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã ủy quyền cho Bên B. Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A theo nội dung ủy quyền này. Văn bản ủy quyền sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc nêu trên./.

Bên ABên B

Xem thêm: Uỷ quyền có bắt buộc hai bên cùng ký


Mẫu hợp đồng dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ (thực hiện đăng ký kinh doanh)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
­­————————-

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hôm nay, ngày …/…./20…, chúng tôi gồm:
Bên thuê dịch vụ: Ghi rõ thông tin đại diện hộ kinh doanh uỷ quyền theo giấy tờ pháp lý của cá nhân đó như CMND/CCCD
(Sau đây gọi là Bên A)
Bên nhận dịch vụ: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TIẾN ĐẠT
Địa chỉ: Tổ 7, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 0966899263
Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Tiến Đạt
(Sau đây gọi là Bên B)
Hai bên thỏa thuận việc Bên B cung cấp dịch vụ với nội dung thay mặt Bên A thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và nhận kết quả (không loại trừ các công việc trả lời thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh, rút hồ sơ (nếu có) và ủy quyền lại cho nhân viên thực hiện các công việc này) đối với thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cho Bên A. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trong phạm vi công việc đã giao cho Bên B. Bên B cam đoan sẽ thực hiện đúng nội dung công việc mà Bên A theo nội dung hợp đồng này. Hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ hết giá trị khi Bên B hoàn thành công việc nêu trên./.

Bên thuê dịch vụ (Bên A)Bên nhận dich vụ (Bên B)

Câu hỏi thường gặp

1. Đăng ký hộ kinh doanh có được phép ủy quyền? Theo quy định, việc đăng ký hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc công ty tư vấn mà không cần phải công chứng.
2. Đăng ký hộ kinh doanh online? Tại một số địa phương cho phép đăng ký hộ kinh doanh online. Do vậy, trường hợp cần đăng ký khách hàng vui lòng liên hệ AZLAW để được hỗ trợ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan