Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu giấy giới thiệu công ty (Tải mẫu giấy giới thiệu file word)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu giấy giới thiệu công ty cử người đi công tác bằng file word ngắn gọn, đơn giản phù hợp cho mọi người phiên bản chuẩn

Giấy giới thiệu là gì?

Đây là một trong những tài liệu để chứng minh việc cơ quan, tổ chức cử người thực hiện công việc nhân danh cơ quan tổ chức đó thực hiện công việc theo nội dung được ghi trong giấy giới thiệu. Theo đó, người được giới thiệu như là một đại diện nhân danh cơ quan, tổ chức giới thiệu thực hiện công việc.

Ví dụ: Công ty nhận ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp giới thiệu cho nhân viên đại diện thực hiện thủ tục này tại phòng ĐKKD cấp tỉnh, thành phố.

Theo đó, trong trường hợp trên công ty nhận ủy quyền đăng ký doanh nghiệp, sau đó giới thiệu nhân viên đi thực hiện thủ tục thay cho công ty (là bên nhận ủy quyền).

Giấy giới thiệu có phải là giấy ủy quyền? Thường giấy giới thiệu có tác dụng đại diện cho cơ quan, tổ chức thực hiện công việc nhất định. Tuy nhiên, nội dung được giới thiệu thường là các nội dung nhỏ còn nội dung ủy quyền thường rộng hơn. Về mặt pháp luật, giấy giới thiệu không được coi là giấy ủy quyền tuy nhiên có thể là một hành vi pháp lý đơn phương để thực hiện công việc. Tuy nhiên, xét theo thực tế thực hiện thì giấy giới thiệu có thể coi là một nội dung ủy quyền với phạm vi công việc không quá phức tạp.

Cách viết giấy giới thiệu? Giấy giới thiệu phải gồm các thông tin cụ thể như: Thông tin đơn vị được giới thiệu; thông tin cơ quan, tổ chức thực hiện giới thiệu; thông tin người được cử đi thực hiện công việc; mục đích thực hiện công việc; thời gian có giá trị của giấy giới thiệu.

Tải mẫu giấy giới thiệu của công ty

Khách hàng có thể tải file giấy giới thiệu công ty do AZLAW cung cấp sử dụng khi công ty cử nhân viên đi công tác. Mẫu giấy giới thiệu có thể sử dụng trong các trường hợp sau:
– Mẫu giấy giới thiệu liên hệ công tác
– Giới thiệu đi làm việc với ngân hàng
– Giới thiệu đi ngân hàng
– Giấy giới thiệu chuyển trường
– Giấy giới thiệu đăng ký xe máy
Khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật vui lòng liên hệ AZLAW để được hướng dẫn giải đáp cụ thể.

Mẫu giấy giới thiệu công tác
Mẫu giấy giới thiệu công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……. , ngày … tháng … năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU
————–

Kính gửi: Cơ quan A

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TIẾN ĐẠT trân trọng giới thiệu:
Ông (bà): Nguyễn Văn A
CMND số: 123456789 cấp ngày 01/01/2018 tại CA thành phố Hà Nội
là nhân viên công ty được cử tới quy cơ quan về việc liên hệ công tác về vấn đề ABC
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị đến hết ngày: …/…/20… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tải mẫu giấy giới thiệu file word tại đây

Cách ghi nội dung trên giấy giới thiệu

– Tại phần tên đơn vị ghi rõ tên công ty tổ chức cử người, nhân viên liên hệ công tác
– Phần giới thiệu ghi rõ tên ông, bà và các thông tin cá nhân của người được giới thiệu, liên hệ công tác như số chứng minh nhân dân, hộ chiếu, ngày cấp nơi cấp của giấy tờ của người được giới thiệu.
– Phần công việc được giới thiệu ghi rõ làm các công việc gì
– Giá trị của giấy giới thiệu ghi rõ thời gian nào hoặc bao lâu kể từ ngày ký
– Thủ trưởng đơn vị, giám đốc công ty…ký và đóng dấu tại phàn cuối của giấy giới thiệu

Câu hỏi thường gặp

1. Nội dung của giấy giới thiệu? Giấy giới thiệu hiện tại không có mẫu theo quy định pháp luật nhưng thường bao gồm các nội dung: cơ quan tiếp nhận, cơ quan giới thiệu, thông tin người được giới thiệu, công việc thực hiện, thời hạn GGT.
2. Giấy giới thiệu có mấy liên? Thông thường giấy giới thiệu có 2 liên để giới thiệu và lưu tại đơn vị giới thiệu. Tuy nhiên, quy định không bắt buộc vấn đề này. Vì vậy, tùy vào yêu cầu thực tế mà khách hàng có thể lựa chọn form giấy giới thiệu phù hợp.
3. Hiệu lực của giấy giới thiệu là bao lâu? Pháp luật không quy định cụ thể về thời hạn hiệu lực của giấy giới thiệu. Thời hạn hiệu lực giấy giới thiệu cụ thể sẽ do nội dung, tính chất công việc được giao. Trường hợp giao cho người khác thực hiện công việc thì sẽ phải làm lại giấy giới thiệu.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan