Thứ Bảy (20/07/2024)

Tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tăng vốn công ty tnhh hai thành viên trở lên. Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty theo quy định mới nhất

Trong quá trình hoạt động, kinh doanh nhu cầu tăng vốn điều lệ là hết sức tất yếu và được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Để giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vấn đề này, AZLAW xin đưa ra một vài vấn đề pháp lý liên quan đến vấn đề này như sau:

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty tnhh 2 thành viên

Tăng vốn góp của thành viên: Vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định tại Điều 52 của Luật doanh nghiệp 2020. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: Trường hợp này,việc tăng vốn điều lệ phải được sự nhất trí của hội đồng thành viên

Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định tại điều 51 nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư
– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty + Giấy tờ pháp lý của thành viên mới (nếu tiếp nhận thành viên mới)

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
Trong vòng từ 03- 05 ngày Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho công ty;
Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh thì Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có);
Bước 2: Doanh nghiệp nhận kết quả, bao gồm có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thể hiện vốn điều lệ đã thay đổi; Giấy xác nhận về tỷ lệ vốn góp mới của các thành viên, thành viên góp vốn mới.
Bước 3: Công bố thông tin thay đổi tăng vốn điều lệ trên Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Xem thêm: Tờ khai lệ phí môn bài khi tăng vốn điều lệ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan