Thứ Bảy (18/05/2024)

Giải thể chi nhánh chưa có mã số thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Cách thức giải thể chi nhánh không có mã số thuế. Chi tiết hồ sơ, quy trình, thủ tục giải thể chi nhánh

Chấm dứt hoạt động chi nhánh thông thường bao gồm 2 bước: chấm dứt hoạt động mã số thuế, chấm dứt hoạt động chi nhánh. Tuy nhiên, với một số chi nhánh đã thành lập theo luật cũ có thể chưa có (hoặc chưa đăng ký) mã số thuế. Vậy giải thể chi nhánh chưa có mã số thuế như thế nào?

Quy định về cấp mã số thuế của chi nhánh

Theo Điều 8 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp liên quan đến mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa Điểm kinh doanh quy định:

Điều 8. Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh
8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày 01 tháng 11 năm 2015 nhưng chưa được cấp mã số đơn vị phụ thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Cơ quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.
9. Đối với các doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do Cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp.

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh chưa có mã số thuế

Đối với việc chấm dứt hoạt động chi nhánh chưa có mã số thuế thủ tục thực hiện tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh chưa có mã số thuế: Theo quy định tại điều 72 nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh bao gồm
– Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh
– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh

Trình tự thực hiện giải thể chi nhánh chưa có mã số thuế: Về việc chi nhánh không có mã số thuế, tại 2988/TCT-KK ngày 04/08/2014 của Tổng cục thuế đối với trường hợp công ty muốn giải thể chi nhánh chưa đăng ký mã số thuế, Tổng cục thuế giải đáp về vấn đề này như sau

Trường hợp Công ty TNHH TM&DV Thiên Hà có thành lập Chi nhánh theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 4712002011 do Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai cấp ngày 28/6/2006, nhưng đến nay Công ty TNHH TM&DV Thiên Hà chưa thực hiện đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế cho Chi nhánh thì Chi nhánh Công ty TNHH TM&DV Thiên Hà chưa thuộc đối tượng quản lý thuế của cơ quan thuế.
Để thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh, Công ty TNHH TM&DV Thiên Hà phải liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn cụ thể. Đối với các nội dung liên quan đến việc xác nhận doanh nghiệp chưa thực hiện đăng ký thuế, chưa thuộc đối tượng quản lý thuế của cơ quan thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cùng cấp để thực hiện.

Do vậy, theo hướng dẫn này, trường hợp giải thể chi nhánh chưa đăng ký mã số thuế, chi nhánh không thực hiện bước chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại Chi cục thuế (Do chi nhánh chưa thuộc đối tượng quản lý thuế của cơ quan thuế) thực hiện như sau:
Bước 1: Xác nhận chưa đăng ký mã số chi nhánh
Chi nhánh gửi công văn về việc xác nhận chưa đăng ký mã số thuế chi nhánh tới Chi cục thuế nơi chi nhánh đặt trụ sở
Bước 2: Chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Phòng đăng ký kinh doanh
Đối với những chi nhánh thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày trước, được cấp mã số chi nhánh 10 số, Phòng đăng ký kinh doanh quản lý chi nhánh bằng mã số nội bộ. Do vậy khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh qua mạng, chi nhánh sử dụng mã số nội bộ để nộp hồ sơ.

Xem thêm: Thủ tục đóng mã số thuế

Câu hỏi thường gặp

1. Các tra mã số nội bộ của chi nhánh: Vào trang dangkykinhdoanh.gov.vn, gõ tên chi nhánh vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ cho ra kết quả thông tin về chi nhánh (gồm tên, mã số nội bộ, mã số doanh nghiệp).
Ví dụ: Chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Tâm được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh năm 2007, có mã số chi nhánh là: 4112027756. Tuy nhiên Phòng đăng ký kinh doanh không quản lý chi nhánh theo mã số này mà quản lý theo mã số nội bộ. Mã số nội bộ cuả Chi nhánh công ty TNHH sản xuất thương mại Minh Tâm là: 0004522311Giải thể chi nhánh không có mã số thuế

2. Chi nhánh phụ thuộc có mã số thuế hay không? Tất cả các loại chi nhánh đều cần mã số thuế. Trước đây theo luật cũ việc đăng ký mã số thuế cho chi nhánh thực hiện riêng tại cơ quan thuế. Hiện nay, việc đăng ký mã số thuế sẽ phải liên thông với có quan đăng ký kinh doanh

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan