Thứ Bảy (15/06/2024)

Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi cổ đông là người nước ngoài trên đăng ký doanh nghiệp.

Công ty tôi là công ty cổ phần có 1 cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, hiện tại nhà đầu tư này chuyển nhượng vốn cho cổ đông khác thì có phải làm thủ tục thông báo tới sở kế hoạch đầu tư hay không? Xin cảm ơn

Quy định về việc thay đổi cổ đông nước ngoài

Theo điều 31 luật doanh nghiệp 2020 các trường hợp phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm cả thay đổi đổ đông là người nước ngoài:

Điều 31. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;
c) Nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại điều 58 của nghị định 01/2021/NĐ-CP về thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài như sau:

Điều 58. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết
1. Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:
a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
b) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;
c) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
d) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
đ) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
2. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp

Hồ sơ thông báo thay đổi cổ đông là người nước ngoài

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mẫu II-1 thông tư 01/2021/TT-BKHĐT
– Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi
– Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;
– Bản sao giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài
Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan