Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục thay đổi mệnh giá cổ phần

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi mệnh giá cổ phần trong công ty như thế nào? Hồ sơ, thủ tục, trình tự thay đổi mệnh giá cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn được chia làm các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Khi tiến hành thành lập doanh nghiệp các cổ phần sẽ có một giá trị cố định, thường là 10.000 VNĐ/cổ phần hoặc 100.000 VNĐ/cổ phần. Trong quá trình hoạt động nếu muốn thay đổi giá trị cổ phần thì phải làm gì?

Trả lời

Hiện tại theo luật doanh nghiệp 2020 và nghị định 01/2021/NĐ-CP không có quy định về thay đổi mệnh giá cổ phần. Tuy nhiên, trước đây cơ quan đăng ký kinh doanh đã có hướng dẫn như sau:

Trường hợp có thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ được cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp thay đổi mệnh giá cổ phần, Cơ quan Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng Phụ lục III-9 (Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp) ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Quyết định, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty. Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH.Khi nhận được thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận và đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần cho công ty cổ phần.

Theo NBRS News

Do vậy trên thực tế một số địa phương vẫn cho phép thay đổi mệnh giá cổ phần. Hồ sơ thay đổi mệnh giá cổ phần áp dụng tương tự như hướng dẫn trên nhưng thay đổi bằng biểu mẫu mới. Cụ thể

Hồ sơ thay đổi mệnh giá cổ phần
– Thông báo về việc thay đổi mệnh giá cổ phần
– Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mệnh giá cổ phần
– Quyết định về việc thay đổi mệnh giá cổ phần
Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Hiện nay không có quy định cụ thể đối với việc thay đổi mệnh giá cổ phần được quy định tại luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn, việc thay đổi như trên chỉ do sự thông thoáng tại một số địa phương và chuyên viên xử lý hồ sơ mà có thể làm được. Một số trường hợp có thể không thực hiện được hồ sơ do vậy khách hàng lưu ý

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan