Thứ Bảy (15/06/2024)

Trích lục ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục trích lục ngành nghề kinh doanh như thế nào? Tư vấn quy định về ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn, hiện nay trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp không thể hiện ngành nghề chỉ thể hiện một số thông tin như: tên doanh nghiệp, mã số, địa chỉ, đại diện….Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp được đăng tải công khai tại cổng thông tin điện tử quốc gia dangkykinhdoanh.gov.vn

Tuy nhiên, một số trường hợp các đơn vị hoặc các cơ quan chức năng vẫn có yêu cầu doanh nghiệp phải có xác nhận ngành, nghề kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp (có dấu và chữ ký của cơ quan đăng ký kinh doanh), đối với các trường hợp này doanh nghiệp cần làm như thế nào?

Xem thêm: Xin cung cấp thông tin doanh nghiệp làm thế nào?

Cách 1: Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là cách mà nhiều người sẽ nghĩ đến nhất, theo đó khi thay đổi ngành nghề (bổ sung hoặc loại bỏ ngành nghề) doanh nghiệp sẽ nhận được “giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp”. Tuy nhiên do thẩm quyền quyết định việc thay đổi ngành nghề là đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên nên đối với một số công ty có quy mô lớn việc triệu tập họp thường không khả thi, ngoài ra việc thay đổi ngành nghề cũng cần phải đóng phí công bố thông tin (hiện tại là 100.000VNĐ). Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh áp dụng theo quy định tại điều 56 nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ gồm:
– Biên bản họp, quyết định về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh
– Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

Xem thêm: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Cách 2: Trích lục thông tin đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại điều 32, 33 luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc công bố thông tin và cung cấp thông tin doanh nghiệp

Điều 32. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.
Điều 33. Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin được lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh và Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Mặt khác tại điều 36 nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn như sau:

Điều 36. Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp
1. Thông tin được cung cấp công khai, miễn phí trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn, bao gồm: tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; ngành, nghề kinh doanh; họ và tên người đại diện theo pháp luật; tình trạng pháp lý của doanh nghiệp.
2. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Doanh nghiệp gửi đề nghị cung cấp thông tin đến cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh hoặc Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để được cung cấp thông tin.
Cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cung cấp thông tin về doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương quản lý.

do vậy khi doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận ngành, nghề chỉ cần làm văn bản đề nghị trích lục ngành nghề kinh doanh và gửi trực tiếp với phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Thời gian trích lục ngành, nghề kinh doanh khoảng 7 ngày và không mất phí công bố thông tin.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ABC
————–
Số: 01/2023/CV-ABC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Hà Nội, Ngày … tháng … năm 2023

CÔNG VĂN
(V/v: Cung cấp thông tin doanh nghiệp)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội

Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
Mã doanh nghiệp: 0106919xxx
Trụ sở chính: …., Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đại diện theo pháp luật: Phạm Quốc X                                                                    

Thưa quý phòng!

Công ty chúng tôi được thành lập ngày 30/07/2015, trong quá trình hoạt động kinh doanh một số trường hợp đối tác yêu cầu xác nhận nội dung ngành nghề tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Vì vậy, căn cứ điều 32, điều 33 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 2 điều 36 nghị định 01/2021/NĐ-CP, chúng tôi đề nghị phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp và xác nhận nội dung ngành, nghề kinh doanh của công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết sử dụng thông tin phòng đăng ký kinh doanh cung cấp theo đúng quy định pháp luật! Xin cảm ơn quý phòng!

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan