Thứ Tư (06/07/2022)

Phân biệt các đơn vị phụ thuộc của công ty (chi nhánh, vpdd, địa điểm KD)

So sánh, phân biệt các loại đơn vị phụ thuộc của công ty (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

Tùy vào nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp mà bạn muốn mở thêm chi nhánh, địa điểm kinh doanh hay văn phòng đại diện. Tuy nhiên, có gì khác nhau giữa các đơn vị này. Theo quy định tại điều 44 Luật doanh nghiệp 20120 quy định

Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

Chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể thành lập tại bất cứ đâu trên đất nước Việt Nam. Thường trong trường hợp có tiến hành hoạt động kinh doanh thì nên lựa chọn chi nhánh nếu ở địa phương cấp tỉnh khác với trụ sở chính.

Xem thêm: Thành lập chi nhánh công ty

Văn phòng đại diện

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không có chức năng kinh doanh, không phải nộp lệ phí môn bài. Văn phòng đại diện trên thực tế chỉ có tính chất quan hệ khách hàng và giới thiệu sản phẩm là chính.

Xem thêm: Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Địa điểm kinh doanh

Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể. Theo điểm a Khoản 2 điều 31 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định

2. Thông báo lập địa điểm kinh doanh
a) Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh;

Xem thêm: Thành lập địa điểm kinh doanh

Nếu mục đích đơn thuần là kinh doanh thì chỉ cần mở thêm địa điểm kinh doanh, nếu bạn muốn một cơ sở có đầy đủ chức năng như doanh nghiệp thì nên chọn mở thêm chi nhánh. Một doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở trong nước và nước ngoài.Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “chi nhánh”, “văn phòng đại diện”, địa điểm kinh doanh (Điều 20 Luật doanh nghiệp 2020). Trình tự, thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh, các bạn liên hệ tổng đài 1900.6165 để được hướng dẫn chi tiết.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay