Thứ Tư (24/07/2024)

Đăng ký sử dụng và chuyển nhượng máy photo màu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện để sử dụng máy photocopy màu là gì? Thủ tục đăng ký sử dụng và chuyển nhượng máy photocopy màu

Máy photocopy màu là một trong những thiết bị in thuộc danh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ thông tin và truyền thông và chỉ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện hoạt động in theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý
Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 60/2014/NĐ-CP
– Thông tư 03/2015/TT-BTTTT hướng dẫn nghị định 60/2014/NĐ-CP

Xem thêm: Giấy phép nhập khẩu máy photocopy màu

Điều kiện để sử dụng máy photocopy màu: Căn cứ theo quy định tại điều 30 của nghị định số 60/2014/NĐ-CP sửa đổi bởi nghị định 25/2018/NĐ-CP, đối với máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu, ngoài việc phải đăng ký sử dụng thì phải tuân thủ quy định sau đây:
– Tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ đăng ký máy qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thủ tục đăng ký sử dụng máy photocopy màu: Trước khi sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu phải đăng ký máy với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Hồ sơ đăng ký gồm:
– Đơn đăng ký sử dụng máy photo màu (mẫu 7 thông tư 03/2015/TT-BTTT)
– Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy phép nhập khẩu máy; hợp đồng và hóa đơn mua máy hoặc chứng từ thuê mua máy;
– Đơn đề nghị chuyển nhượng (đối với máy đã đăng ký sử dụng) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đã xác nhận đăng ký máy.

Xem thêm: Điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy

Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu: Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó. Hồ sơ gồm:
– Đơn đề nghị chuyển nhượng máy theo mẫu quy định 02 (hai) bản (Mẫu 8 thông tư 03/2015/TT-BTTT)
– Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của cơ quan, tổ chức được chuyển nhượng máy;
– Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy;
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị chuyển nhượng máy, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn chuyển nhượng, trả lại 01 bản cho cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Thủ tục thanh lý máy máy photo màu: Tổ chức, cá nhân sử dụng máy đã đăng ký, khi thanh lý phải có văn bản thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in nơi đã đăng ký máy, đồng thời giấy xác nhận đăng ký máy hết hiệu lực.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan