Thứ Tư (12/06/2024)

Thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ? Yêu cầu với người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ? Tư vấn thay đổi người đứng đầu tổ chức khoa học công nghệ

Đối với các tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ khi có sự thay đổi người đứng đầu của tổ chức thì người đứng đầu phải đáp ứng điều kiện gì? Thủ tục thay đổi người đứng đầu của tổ chức có chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ ra sao? Việc thay đổi người đứng đầu trên đăng ký hoạt động khoa học công nghệ được quy định tại K1 điều 10 nghị định 08/2014/NĐ-CP:

Điều 10. Trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
1. Đối với trường hợp thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, hồ sơ bao gồm:
a) Đơn của tổ chức khoa học và công nghệ;
b) Tài liệu liên quan đến nội dung thay đổi, bổ sung tương ứng;
c) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp.

Điều kiện của người đứng đầu tổ chức KHCN:
1. Người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ là viện trưởng, giám đốc trung tâm hoặc các chức vụ tương đương.
Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tham gia quản lý.
Đối với tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập dưới hình thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.
2. Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp và phải làm việc theo chế độ chính thức.

Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức KHCN
1. Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm:
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
– Lý lịch khoa học
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo.
2/ Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài bao gồm:
– Tài liệu chứng minh như đối với nhân lực làm việc chính thức
– Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ trường hợp tổ chức do cá nhân thành lập);
– Lý lịch khoa học

Số lượng hồ sơ: 2 bộ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Lệ phí: 1.000.000 VNĐ theo thông tư 298/2016/TT-BTC

Xem thêm: Thay đổi địa chỉ tổ chức khoa học công nghệ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan