Thứ Bảy (18/05/2024)

Cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) thực phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) cho thực phẩm và các sản phẩm liên quan

Chứng nhận y tế cho thực phẩm là gì?

Theo quy định tại điều 15 thông tư 52/2015/TT-BYT quy định như sau: “Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu”.Như vậy, có thể thấy Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC) sẽ được cấp khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân (thường là theo yêu cầu của nước nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu).

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC)

1. Đơn đề nghị cấp Health Certificate – HC theo mẫu
2. Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
3. Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/HACCP/ISO22000/IFS/BRC/FSSC 22000/ hoặc tương đương

Thủ tục cấp giấy chứng nhận y tế (Health Certificate – HC)

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sản phẩm thực phẩm đề nghị cấp HC nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế (nộp trực tiếp hoặc nộp hồ sơ theo đường bưu điện).
2. Ngay khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp HC, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra hồ sơ, vào Sổ tiếp nhận và cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân
3. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải xem xét, cấp HC. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do không cấp.

PHỤ LỤC SỐ 08
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 52/2015/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên tổ chức, cá nhân
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
 ………, ngày ….tháng ….năm ……

Kính gửi: Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế

Tên tổ chức, cá nhân (Tiếng Việt và Tiếng Anh): ……………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………………. Số fax: ………………………………………….

Website (nếu có) …………………………………… E-mail: ………………………………………….

Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, Công ty chúng tôi đề nghị Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy chứng nhận Y tế (Health Certificate – HC) đối với lô hàng xuất khẩu như sau:

TTTên sản phẩm thực phẩm (Tiếng Việt và Tiếng Anh)Số lô/ Ngày sản xuất, hạn sử dụngSố phiếu kiểm nghiệm
1   
2   

Hồ sơ kèm theo:

– ………………..

-…………………

Chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ.

(Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp ký tên, đóng dấu)
Chứng nhận y tế Health Certificate - HC
Chứng nhận y tế Health Certificate – HC

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào phải cấp Health Certificate – HC

Thường một số trường hợp khi xuất khẩu thực phẩm và các sản phẩm liên quan, cơ quan chức năng tại nước nhập khẩu sẽ yêu cầu Health Certificate – HC. Với trường hợp này doanh nghiệp hoặc đơn vị có thể thực hiện thủ tục cấp Health Certificate – HC

Thời hạn cấp chứng nhận y tế Health Certificate – HC

Theo quy định, việc cấp chứng nhận y tế là 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan